Upprättelse

Samhället har ansvaret för att omhändertagna barn och unga får bästa vård och skydd. Men samhället har både förr och idag brustit i sin uppgift att skydda och värna. Varje barn som utsätts för övergrepp eller försummelse är ett vanvårdat barn för mycket.

Därför har Samhällets Styvbarn sedan sitt bildande arbetat för att de som vanvårdats ska få samhällets officiella ursäkt och erkännande av sitt lidande. Den 21 november 2011 framfördes hela det svenska samhällets ursäkt till alla omhändertagna.

Under 2013 och 2014 fanns möjlighet att hos Ersättningsnämnden söka ekonomisk ersättning för allvarliga övergrepp eller försummelser. Det är nu inte längre möjligt att söka ersättning.

Ersättningsnämnden fick in 5 285 ansökningar. Drygt 3 000 beslut har fattats, och mer än hälften av de sökande har fått avslag på sin ansökan. Samtidigt som Samhällets Styvbarn gläds med dem som fått ersättning, så finnar vi det stötande att så många fått avslag. Många upplever det som en ny kränkning.

Samhällets Styvbarn publicerade den 12 februari 2015 ett uttalande, där en lösning presenteras på problemet med alla avslag. Det uttalandet finns här till höger.

Men alla kunde inte söka denna ersättning. Ersättningslagen uteslöt de som vanvårdades efter 1980. Samhällets Styvbarn arbetar för att även de ska få möjlighet att söka ersättning.

Ännu idag kan barn fara illa när samhället är förälder. Samhällets Styvbarn arbetar för att ansvariga tjänstemän och politiker ska kunna ställas till svars när de brustit i sitt ansvar för omhändertagna barn.

Samhällets Styvbarn om upprättelse

Ur programmet: Upprättelse

Uttalande om upprättelseprocessen 16 november 2013

Brev till Maria Larsson 18 nov 2013

(se också Föreningshistoria)

Ge alla vanvårdade ersättning! Uttalande av Samhällets Styvbarn den 12 februari 2015

Ersättningslagen och Ersättningsnämnden

Ersättningslagen

Länk till Ersättningsnämnden

Vad är vanvård enligt Ersättningslagen?

Har du fått avslag från Ersättningsnämnden?