Styvbarns och föreningshistoria

Logovector_rod

Styvbarns- och föreningshistoria

Här nedanför publicerar vi material om omhändertagna barns historia i Sverige.
Till höger finns i kronologisk ordning viktiga dokument ur Samhällets Styvbarns historia. Vi kommer efter hand att fylla på den listan, även om inte allt kan få plats.
Vi planerar att längre fram även publicera en del ljud- och bildmaterial här.

Styvbarnshistoria

Att vara fosterbarn – gemensamma erfarenheter av 1900-talet. Föredrag av Benny Jacobsson på Stockholms Stadsarkiv 2013
Länk »

Så organiserade samhället omhändertagandet av barn. Ett kapitel ur Beata Losmans Förvaltningshistorik
Länk »
En nätutställning om en svenskt barnhem, Schwerin-Hagbergska Barnhemmen i Söderköping 1902-1947
Länk »
Talman Per Westerbergs tal vid upprättelseceremonin i Blå hallen Stockholms stadshus 21 november 2011
Länk »

Föreningshistoria

Inbjudan till bildande av Samhällets Styvbarn, mars 2004 (101.5 KiB)


Protokoll fört vid bildande av Samhällets Styvbarn 20 mars 2004 (49.4 KiB)

Kent Sänds föredrag vid Föreningen Samhällets Styvbarns konferens i Göteborg, september 2004 (342.6 KiB)

Planen för ett riksförbund, mars 2008 (544.6 KiB)

PM för Maria Larsson, mars 2009 (76.5 KiB)

Samhällets Styvbarns remissvar på Barnskyddsutredningen, november 2009 (89.7 KiB)

Samhällets Styvbarns upprättelseförslag, 2010 (128.4 KiB)

Samhällets Styvbarns uttalande med anledning av Upprättelsedagen 21 november 2011 (269.5 KiB)

Låg tröskel och högt i tak. Bloggartikel januari 2013

Så går en årsstämma till. Februari 2014 (121.7 KiB)