Styrdokument

Riksförbundet för Samhällets Styvbarn är en demokratisk ideell organisation, som arbetar enligt stadgar, program och andra styrdokument i likhet med andra organisationer i föreningssverige.

I vårt program finns våra idéer om vad riksförbundet ska arbeta med på olika områden. Programmet består av tre delar:

 Ömsesidigt stöd

Upprättelse

 Barn, ungdomar och unga vuxna

I programmet finner man vad Samhällets Styvbarn tycker och strävar efter på dessa områden. Detta kompletteras av andra styrdokument från årsstämman eller förbundsstyrelsen i olika frågor.

I våra stadgar finns angivet hur riksförbundet är organisatoriskt uppbyggt, med medlemmar, lokalföreningar, årsstämma och styrelse. För lokalföreningarna finns särskilda stadgar, som anger hur de fungerar organisatoriskt, med medlemmar, möten och styrelse.

Program och stadgar reglerar vår verksamhet. Genom att följa program och stadgar så kan vi fungera som organisation och komma framåt.

Vi följer också svensk föreningspraxis. Svensk föreningspraxis kallas det sätt att organisera föreningar och hålla möten på, som vuxit fram inom folkrörelserna under 1900-talet. Grunden i föreningspraxis är att allt ska gå demokratiskt tillväga.

Våra styrdokument finner du via länkarna till höger.

 Program

 Stadgar

Normalstadgar För Lokalförening 2014 (83.0 KiB)

Alkohol- Och Drogpolicy (144.5 KiB)

Trygghetspolicy (165.7 KiB)

Tvåårsplan 2014-2015 (192.0 KiB)