”Så kan placerade barn lyckas i skolan”

”I VLT 28 december skriver Mod Thörn, Samhällets styvbarn, om hur placerade barns skolresultat kan förbättras. Vi instämmer i att skolresultaten är mycket viktiga för hur placerade barn lyckas framåt i livet.”
Svaret från Eva Sahlén, direktör och Jenny Storm, sociala nämndernas förvaltning på Mod Törns artikel i VLT den 28/12 -2015.  Artikeln finns här »