Presentation


Arbetet för upprättelse åt styvbarnen och för en god barnpolitik kräver kunskap. Samhällets Styvbarns kunskapsbank skall samla sådan information och kunskap som kan underlätta detta arbete.

Informationen struktureras kring olika teman, som listas här bredvid. Vi kommer successivt att lägga ut information inom dessa och andra områden.

Kunskapsområden:

Svenska lagar och regler

Socialtjänstens verksamhet

Samhällets Styvbarns remissvar

Vanvårdsutredningen (128.5 KiB)

Upprättelseutredningen (104.3 KiB)

Vad är vanvård? (600.8 KiB)

Så söker du dina arkivhandlingar (63.4 KiB)

Preskriptionsregler (119.9 KiB)

 

Internationella Dokument (66.6 KiB)

Upprättelsen i andra länder