Har du fått avslag av ersättningsnämnden?

Om du behöver stöd av andra styvbarn

Vill du prata med andra samhällets styvbarn, så vänd dig till din lokalförening eller lokalgrupp. Vid våra vänträffar i lokalföreningar och lokalgrupper kan du få prata med andra som också varit vanvårdade och kanske sökt ersättning. Se i Kalendern när nästa träff är nära dig.

I några lokalföreningar (Göteborg och Malmö) finns också särskilda samtalsgrupper, där man i små grupper kan samtala med varandra.

Om du behöver tala med någon annan

Nationella Hjälplinjen ger kostnadsfri psykologisk hjälp via telefon. Linjen är öppen alla dagar 13.00 – 22.00. Tel. 020-22 00 60.

Jourhavande medmänniska. Här kan du dela sina upplevelser, tankar och känslor med någon som lyssnar. Jourhavande Medmänniska är en telefonjour i Stockholm. Telefon 08-702 16 80 alla dagar 21-06.

Jourhavande präst. Linjen är öppen för alla som behöver en medmänniska att prata med. Den som svarar har tystnadsplikt. Nås via 112, alla dagar 21-06.

Äldretelefonen vänder sig i första hand till äldre som mår psykiskt dåligt. Den bemannas av volontärer som har fått specialutbildning i att bemöta äldre med psykiska problem. Även anhöriga är välkomna att ringa. Tel. 020-22 22 33, vardagar 10-15.

Röda Korsets jourtelefon. Här kan du få prata med en förstående medmänniska. Öppen alla dagar mellan kl. 14.00 – 22.00. Tel. 0771-900 800

Om du behöver behandling för psykisk kris eller ohälsa

Samhällets Styvbarn har inte resurser eller kompetens att ge behandling om du befinner dig i psykisk kris, har depressioner, ångest eller andra psykiska besvär. Då måste du vända dig till hälso- och sjukvården.

Behöver du psykolog eller terapeut att prata med, så kan du vända dig till St. Lukas-stiftelsen. I brevet från Ersättningsnämnden ska du ha fått anvisning på åtta samtal utan kostnad hos St. Lukas.

Behöver du hjälp utöver samtalen hos St. Lukas, så ska psykoterapeuterna på St. Lukas kunna hjälpa dig att komma i kontakt med hälso- och sjukvården.

Du kan också själv kontakta din vårdcentral, eller psykiatrisk klinik på närmaste sjukhus, och förklara att du behöver kontakt med en psykolog eller psykoterapeut.

Om du inte vet vilken vårdcentral eller sjukhus du ska vända dig till, så ring Sjukvårdsupplysningen, tel. 1177, hemsida »

Om du behöver samtalsterapi

Kontakta din vårdcentral eller psykiatrisk klinik på närmaste sjukhus, och berätta varför du behöver samtalsterapi.

Du kan också vända dig direkt till följande samtalsterapeuter som lovat ge styvbarn rabatt på kostnaden, eller första samtalet gratis. Förklara vem du är och varför du vill ha samtalsterapi.

Samhällets Styvbarn tar inte ställning för den ena eller andra terapiformen. Vi förmedlar dessa uppgifter som en service till medlemmarna. Alla uppgifter här nedanför kommer från samtalsterapeuterna själva.

Madeleine Bengtsson, samtalsterapeut, Stockholm. hemsida » . E-post  Tel. 0736-51 49 63. Ger 20% rabatt.

Krister Svensson, samtalsterapeut, Stockholm. hemsida » . E-post  Tel. 0730 600 352.

Ann Sjöstedt, samtalsterapeut, Norrköping och Stockholm. hemsida » . E-post  Tel. 0708 – 80 93 22. Ger 100 kr rabatt, eller paketpris 10 gånger.

Gertrud Wide, samtalsterapeut, Göteborg. hemsida » . E-post  Tel. 0709 – 52 26 04.

Elisabeth Frii, samtalsterapeut, Borås och Göteborg. hemsida » . E-post  Tel. 0739 – 968152. Ett samtal gratis.

Ulf Jonsson, samtalsterapeut, Lund, Malmö, Helsingborg. hemsida » . E-post  Tel. 0737-15 71 57. Ger 300 kr rabatt.

Mia Olsson, Diplomerad och Auktoriserad Samtalsterapeut, Bollnäs, Gävle och Stockholm. hemsida » E-post  20% rabatt