Gemenskap

Samhällets Styvbarn är till för alla som varit eller som är omhändertagna som barn.

Vare sig man har goda eller dåliga erfarenheter av samhällets omhändertagande, så har man det gemensamt att man separerats från sin biologiska familj. Den som varit omhändertagen som barn har under en längre eller kortare tid fått växa upp i en annan familj, eller på barnhem, HVB-hem eller annan institution.

Samhällets Styvbarn skapar möjligheter för dig som varit omhändertagen att träffa andra med samma erfarenhet. På ett tjugotal platser i landet träffas samhällets styvbarn för att stödja varandra, och visa varandra att vi inte är ensamma om våra erfarenheter. Under 2013 hölls 225 möten över hela landet.

Barn omhändertas i alla länder, och barn som kommer ensamma till vårt land omhändertas här. För oss är det naturligt att vara solidariska med omhändertagna barn i alla länder, och med ensamkommande barn i Sverige.

Ur programmet: Ömsesidigt stöd (361.6 KiB)

Våra lokalgrupper

Möteskalendern