RFSS i media

Pressreaktioner på Ersättningsnämndens resultat

Pressreaktioner på Ersättningsnämndens resultat

”Ministern: Jag beklagar, men kan inte överpröva besluten”

”Ministern: Jag beklagar, men kan inte överpröva besluten”

”Så kan placerade barn lyckas i skolan”

”Så kan placerade barn lyckas i skolan”

Debatt om placerade barns skolgång

Debatt om placerade barns skolgång

Placerade barn måste få stöd att klara skolan

Placerade barn måste få stöd att klara skolan

Fokusera på samhällsplacerade barns skolresultat

Fokusera på samhällsplacerade barns skolresultat