Kunskapsbanken

Presentation

Arbetet för upprättelse åt styvbarnen och för en god barnpolitik kräver kunskap. Samhällets Styvbarns kunskapsbank skall samla sådan information och kunskap som kan underlätta detta arbete. Informationen struktureras kring olika teman, som listas här bredvid. Vi kommer successivt att lägga ut information inom dessa och andra områden. Kunskapsområden: Svenska lagar och regler Soci...
Läs mer »

Dokumentation från årsstämmor

Här finns dokumentation från våra årstämmor. Dokumentation från våra tidigare årstämmor/årsmöten kommer att läggas ut efter hand. [wpfilebase tag=file id=302 tpl=simple /]  
Läs mer »

Har du fått avslag av ersättningsnämnden?

Om du behöver stöd av andra styvbarn Vill du prata med andra samhällets styvbarn, så vänd dig till din lokalförening eller lokalgrupp. Vid våra vänträffar i lokalföreningar och lokalgrupper kan du få prata med andra som också varit vanvårdade och kanske sökt ersättning. Se i Kalendern när nästa träff är nära dig. I några lokalföreningar (Göteborg och Malmö) finns också särskilda samtalsgrupper...
Läs mer »

Styvbarns och föreningshistoria

Styvbarns- och föreningshistoria Här nedanför publicerar vi material om omhändertagna barns historia i Sverige. Till höger finns i kronologisk ordning viktiga dokument ur Samhällets Styvbarns historia. Vi kommer efter hand att fylla på den listan, även om inte allt kan få plats. Vi planerar att längre fram även publicera en del ljud- och bildmaterial här. Styvbarnshistoria Att var...
Läs mer »

Utredningar

Innan riksdagen fattar beslut om nya lagar, så har frågan ofta utretts i en statlig utredning. Det är regeringen som tillsätter statliga utredningar. En utredning kan bestå av en kommitté på flera personer, ofta representerande flera partier i riksdagen. Ett exempel på det är den Parlamentariska socialförsäkringsutredningen. Länk » Regeringen kan också tillsätta en ensamutredare. Det är de...
Läs mer »

Samhällets Styvbarn svarar på remiss

Vad är en remiss? Innan regeringen lägger förslag (propositioner) i riksdagen, eller beslutar om förordningar för hur statlig verksamhet skall skötas, så har den vanligen låtit utreda frågan. Utredningarna brukar gå på remiss. Det innebär att statliga myndigheter och olika samhällsorganisationer får möjlighet att kommentera utredningens förslag. Syftet med att begära in svar genom remis...
Läs mer »