Barnrätt

Samhällsplacerade barn ska ha bästa vård och skydd!

När samhället omhändertar barn och unga så tar samhället över föräldraansvaret. Det är ett stort ansvar som främst ligger hos den kommun som omhändertagit barnet och sedan placerar det i familjehem eller HVB-hem. Vare sig omhändertagandet sker efter att föräldrarna brustit i omsorg om barnet eller till följd av den ungas eget agerande, så är det samhället som har ansvaret för barnet eller den unga. Det är kommunernas socialnämnder som har det politiska ansvaret för att de omhändertagna barnen får bästa vård och skydd.

Den som omhändertas som barn eller ungdom ska inte få det sämre. Omhändertagna barn ska ha samma hälsovård och studiemöjligheter som andra barn. De ska skyddas från våld, övergrepp och försummelser. Omhändertagna barn ska inte vara andra klassens barn.

Samhällets Styvbarn arbetar lokalt och på riksnivå för att samhället i regler och i praktik ska garantera de omhändertagna barnen bästa vård och skydd.

Ur programmet: Barn ungdomar och unga vuxna (366.6 KiB)

 

Knas Hemma – ungas perspektiv på familjehem och HVB-hem. Ett rättighetsprojekt för ungdomar i åldrarna 13-24 med erfarenhet av familjehem och HVB-hem.