Årsstämma 2017: Praktisk information

Som tidigare meddelats äger årsstämman rum lördag den 25 mars. Stämman hålls i Uppsala och börjar kl. 13.

Lokalföreningar som haft verksamhet 2016 kan sända en delegat för varje påbörjat 25-tal betalande medlemmar per den 31 december 2016.

Medlemmar som betalat medlemsavgift för 2017 kan vara åhörare.

Obligatorisk närvaroanmälan: Delegater och medlemmar som vill närvara ska anmäla sitt deltagande senast den 15 mars. Närvaroanmälan sker per e-post till adressen kansli@styvbarn.se, eller med brev till Samhällets Styvbarn, Tegelviksgatan 40, 11641 Stockholm. Bekräftelse på anmälan, samt uppgift om exakt lokal, sänds därefter till deltagarna.

Förbundsstyrelsen 26 februari 2017.