Anne Skånér är död

Vi har nåtts av det sorgliga budet att Anne Skånér har gått bort. Hon avled den 4 maj, nyss 68 år fyllda, efter att en tid ha kämpat med cancer.

Anne var en av de tidiga medlemmarna i Samhällets Styvbarn. Hon bidrog mycket till vårt arbete för upprättelse, inte minst genom sina framträdanden i media 2009-2011.

Anne var i flera år styrelseledamot i Samhällets Styvbarn, ett par år som sekreterare, och två år som ordförande. Efter meningsskiljaktigheter avgick hon som förbundets ordförande i januari 2012 och stod därefter vid sidan av förbundets verksamhet.

Ställda inför detta sorgebud minns vi idag hennes ljusa sidor och goda gärningar. Anne hade ett hjärta som slog för de utsatta i samhället, för barn, flyktingar, pensionärer, sjuka.

Ett styvbarn, en av oss, har gått ur tiden. Vi lyser frid över hennes minne.

Förbundsstyrelsen