Våra samarbeten

Våra samarbeten

Riksförbundet för Samhällets Styvbarn tackar sina nationella och lokala samarbetspartners

 

Solkatten_logo

Självhjälpshuset Solkatten – Organiserar självhjälpsgrupper och håller kurser för igångsättare av grupper

sv_logoStudieförbundet Vuxenskolan – Bygger på alla människors lika värde och rättigheter
 mip_logo

Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation – Tillvaratar och företräder föreningar i Malmö

 göteborgs_föreningscenter_logo

Göteborgs FöreningsCenter – Mötesplats och utvecklingscentrum för frivilligt socialt arbete