”Sverige är sämst i klassen!”

Sverige är sämst i klassen, när det gäller att ge stöd åt samhällplacerade barn. Det sa Bo Vinnerljung vid ett seminarium i Stockholm i förra veckan. Vinnerljung, som är professor i socialt arbete, har tillsammans med juridikprofessorn Titti Mattsson skrivit en ny rapport om vad som kan göras för samhällsplacerade barn. Rapporten heter ”Barn i familjehem. Förslag på åtgärder som skulle göra skillnad för samhällets mest utsatta”.

De två forskarna föreslår bl.a.:

  • Det ska bli obligatoriskt för kommuner och landsting att erbjuda alla barn hälsokontroller med läkarundersökning när de placeras. Detta är idag lag i England och Finland, och i Sverige för adopterade barn och flyktingbarn, men inte för samhällsplacerade barn.
  • Inför färdighetstester i läsning och räkning. Alla data pekar på att barn i familjehem ges sämre möjligheter än andra att utveckla sin potential i skolan. Det viktigaste är att motverka tidiga skolmisslyckanden. Med färdighetstester i läsning och räkning får man underlag för att ge barnen kompenserade insatser och en chans att komma ifatt sina klasskamrater
  • Rätt till förlängd familjehemsvistelse efter 18 år. I Sverige upphör familjehemsplaceringen vid 18 års ålder eller då barnet slutar gymnasiet. Efter det får många barn inget stöd från vare sig familjehemmet eller sina biologiska föräldrar. I våra nordiska grannländer har dessa barn vid behov rätt till fortsatt boende i familjehemmet ytterligare några år efter 18-årsdagen. En sådan rätt bör införas även i Sverige.

De föreslår också att de biologiska föräldrarna måste få stöd när deras barn omhändertas av samhället.

IMAG0644

I Sverige ligger vi efter våra grannländer när det gäller att ge stöd åt samhällsplacerade barn. Det är inga svåra saker som behöver göras. Hälsokontroller, stöd i skolan, stöd efter 18-årsdagen. Men det skulle göra stor skillnad för de placerade barnen.

Författarna till rapporten publicerade en debattartikel i Svenska Dagbladet den 3 april. Det finns också en krönika i Expressen den 7 april.

Hela rapporten, den är på 50 sidor, finns att ladda ner på SNS hemsida.

Delar av seminariet, där rapporten presenterades, finns också att se i efterhand på SNS hemsida.

Detta är viktig information att ta del av.