Samhällets styvbarns remissvar

Samhällets Styvbarn inbjöds i februari att yttra sig över Upprättelseutredningen. Vi efterlyste därefter medlemmarnas synpunkter på utredningen och har via mail, telefonsamtal, brev och vid våra lokalföreningars möten fått in många förslag och synpunkter.I utredningen föreslås en upprättelseceremoni där samhällets ursäkt till de vanvårdade ska framföras. Utredningen föreslår också en ekonomisk ersättning för samhällets svek mot de placerade barnen. Slutligen föreslår utredningen nya åtgärder för att motverka framtida vanvård. Detta är krav vi drivit alltsedan Samhällets Styvbarn bildades 2004.

Styrelsen diskuterade upprättelseutredningen och de förslag som kommit från medlemmarna vid sitt möte den 16 april. Därefter har ett remissvar skrivits och överlämnats till Socialdepartementet. I vårt remissvar tillstyrker vi i stort sett utredningens förslag, men har också tilläggsförslag och synpunkter.

Hela vårt remissvar finns här

Stockholm 16 maj 2011
Arbetsutskottet

Uppdatering 25 maj: Samhällets Styvbarns remissvar har uppmärksammats av många media, t.ex. av ExpressenDagens Nyheter och SVT Rapport (7 min in i sändningen).