Samhällets Styvbarn träffade gymnasieminister Aida Hadžialić

På tisdagen den 1 september hade Samhällets Styvbarn ett möte med gymnasieminister Aida Hadžialić. Det var ett givande möte där vi lyfte fram de alarmerande låga siffrorna för samhällsplacerade barns skolresultat jämfört med övriga barns. Det är inte minst tydligt på gymnasienivå där endast 28% av de samhällsplacerade barnen tar examen jämfört med  70% hos övriga barn. Vi framförde att vi vill ha en statlig utredning som kartlägger orsakerna och vilka åtgärder som är bäst. Vi berättade också om SkolFam som är ett samarbete som har visat sig ge bra resultat i ett flertal kommuner. Ministern lyssnade till oss och sa att hon tog problemet på allvar. Vi pratade också om regeringens pågående gymnasieutredning där man kartlägger orsaker till att gymnasieelever hoppar av.