Viktigt förbundsstyrelsemöte i helgen.

Den 24 januari så samlades förbundsstyrelsen i Stockholm för att dra upp riktlinjerna i det fortsatta arbetet. Under hela året så har många  hjälpt till i att stödja medlemmar med deras ansökan till Ersättningsnämnden.  Vid årsskiftet gick tiden ut för att ansöka vidare. Kvar har vi nu att följa det fortsatta arbetet i Ersättningsnämnden tills alla ärenden är klara.
Styrelsemöte_150124_LL
Från vår sida så handlar det om att försöka göra någon form av utvärdering på Ersättningsansökningarna. Dock är det för tidigt att dra några slutsatser redan nu. Ersättningsfrågan är inte ett avslutat kapitel ännu. Även om Ersättningsnämndens uppdrag snart är slut, så har vi bl.a. kvar ett tydligt mål i vår förening med att fortsätta kämpa för de som blivit vanvårdad efter 1980 och som horribelt nog inte omfattas av ersättning för den vanvård man har blivit utsatt för.

Styrelsemöte2_150124_LL

Vad vi också måste göra är att intensifiera vårt arbete med framtidsfrågorna som vi har i vårt program. Något som också satte fokus på vid vårt styrelsemöte. Redan nu har detta arbete påbörjats ute i lokalföreningarna och därför innehöll mötesdagarna i Stockholm denna gång även en utbildning som skall underlätta i det fortsatta arbetet.

Spindelbarnet_LL

Jag påtalade också under mötesdagarna hur allvarligt jag ser på utvecklingen i samhället i dag och att det lurar nya fallgropar som kan leda till fortsatt vanvård för många barn framledes. När man tar del av statistiken om ökad självmordfrekvens bland ungdomar, eller när man hör att hundratusen människor sitter fast i livslång skuldfälla, blir man bedrövad av stora mått. Hur väl vet vi inte att det kommer att finnas barn inblandad i sådana här situationer. Detta är bara några av de synligaste faror jag nämner här. Jag skulle kunna räkna upp mycket mer i detta ämne.

Jag konstaterar också att vi som många andra föreningar har tappat en del medlemmar inför detta året. Det är beklagligt att så sker. Vi behöver människor i våra led som vill fortsätta arbeta för utsatta barn och vara en del av vuxna barns gemensamhet i vår verksamhet. Varje krona behövs också i det fortsatta arbetet. Ingen av oss i föreningen är avlönad eller får arvode för vårt arbete. Vi gör något som alla vuxna bör göra för att barn skall slippa att bli utsatta för oansvarets yttersta konsekvenser. Vi måste påverka och synas med detta arbetet. Ett medlemskap eller en stödverksamhet skall Ni veta gör skillnad. Som ordförande kan jag – och måste jag – ständigt påminna Er om detta. Det är barnens väl ni stödjer genom föreningens arbete. Jag uppmanar nu Er alla.. Gå nu in för att teckna Er för ännu ett års medlemskap!

/Robert
ordförande.

 

 

2 kommentarer till “Viktigt förbundsstyrelsemöte i helgen.

  1. Bra att Förbundet är aktivt i frågan om varför inte de efter åttiotalet hör till dem som borde få ersättning för den vanvård även drabbats av. Allt visar på att engagemanget om frågan är intetsägande. Ser man även till hur man avgjort vem och vilka som varit vanvårdade enligt ersättningsnämnden vill jag påstå allt mörkläggs så att man fort som bara den blir av med frågan.

    Förbundet måste för att var trovärdiga mot sina medlemmar ifrågasätta om ersättningsnämnden arbetat enligt vad man uttalade då om ursäkt och annat i Stadshuset. Jag själv är mycket kritisk vilket även kan läsas här: http://lumme.bloggo.nu/En-fis-i-rymden/

  2. Tack Robert, tack igen för ditt underbara engagemang i våra frågor. Vi måste nu kraftsamla för att kämpa vidare. Det är något som vi styvbarn har lärt oss i vår ungdom.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *