Nu är måttet rågat!

 

Som en i styrelsen för Riksförbundet för Samhällets Styvbarn (RFSS), så har jag erfarenhet av att en och annan medlem gör besvikelsens vanmakt en tjänst och låter sina känslor få uttryck ibland på fel sätt. Kanske också på ett sätt som man inte kan förvänta sig och som många gånger är till för att såra eller åstadkomma skada åt andra. Vi, om någon som varit utsatta för vanvård och övergrepp borde veta bättre hur man skall tilltala andra medmänniskor utan att kränka, förtala eller på annat sätt såra någon.

I förbundets historia har det funnits en handfull medlemmar som har gått över tröskeln för hur man skall bemöta andra människor. Vi i styrelsen och förbundet är alltid mycket återhållsamma med kritik mot personer som låter sin besvikelse spilla över i angrepp och förtal. Vi har för vana att möta alla – oavsett deras utfall – med respekt för deras integritet. Därför uppfattas också vår tystnad felaktigt ibland. Men det finns tillfällen då måttet är rågat…!

Nu är det ett sådant tillfälle. Vi inte stillatigande fortsätta lyssna på en person som Krister Lumme och hans utfall mot Samhällets Styvbarn. Det har varit extra svårt då han har varit med och startat vårt riksförbund, varit dess ordförande under två korta perioder och dessutom en gång valts till hedersmedlem.

Lumme har under en längre tid nu angripet styrelsen i deras arbete med förtal, rena lögner och direkta hot mot enskilda styrelseledamöter. Han åberopar stadgar och regler för sitt förtal utan att ens förstå de stadgar som gäller för vårt riksförbund. Han kallar styrelsen en ”styrelsetrojka” och påstår en massa saker helt ur luften. Jag är kanske hårdhudad, men det är inte säkert att alla i förbundet eller styrelsen är det. Men Lumme tar ingen hänsyn till det. Han hotar på olika sätt för att skada styrelsens medlemmar och han skriver till olika myndigheter för att skada både enskilda medlemmar såväl som förbundet självt.

Vad är Lummes anledning till dessa angrepp? Svaret ligger i händelser efter årsstämman förra året. 2016 års förbundsstämma hade beslutat att arbeta för en föryngring av Samhällets Styvbarn, och styrelsen arbetade med en stor ungdomsgrupp för att få in dem i förbundet. Men några månader efter stämman så bröt tre äldre medlemmar mot dessa enhälliga och demokratiskt fattade beslut. De bröt mot stadgar och principer för hur en demokratisk förening ska arbeta. Detta skadade allvarligt förbundet, men också den unga gruppen som var på väg in i förbundet. Ni kan läsa mer om detta på vår hemsida.

Då dessa tre medlemmar brutit mot stadgar, beslut och vedertagna föreningsprinciper, och skadad förbundet och ungdomarna, och inte heller ville föra samtal om saken, så kunde styrelsen inte göra annat än att dra in medlemskapet för dessa tre. Under denna process påhejades dessa tre av Krister Lumme, som tog aktiv del i förtalskampanjen och i spridning av lögner och konspirationsteorier.

En styrelse har att uppträda med ansvar och ibland agera mot otrevliga och felaktigt handlande. Var det än kommer ifrån.

Som alla känner till, så vilar hela förbundets verksamhet på Lokalföreningarnas sammankomster och verksamheter. Det vilar också på den ersättning som hanterats genom ersättningsnämnden och vars arbete sedan länge är avslutat. Slutligen handlar det om förbundets arbete med framtidsfrågor och dagens unga i nutida familjevårdsproblematiken. Det är just denna sista fråga, som handlade om förbundets framtidsperspektiv, som tre medlemmar körde i botten genom att skada samarbetsavtal och planer som vi hade med en ungdomsorganisation. När man sedan gjorde direkt stadgebrottsliga åtgärder bakom styrelsens rygg, fanns det inget annat att göra än att utesluta dessa personer ur organisationen.

Det var kanske en ringa tröst för styrelsen. Skadan var gjord och förbundet stod nu med sviktande medlemstal, utan ekonomiska anslag genom dessa personers agerande och som också saboterade framtidsplanerna. Ersättningsfrågan var avslutad och en uppföljning på denna har politikerna lagt på is. Lokalgrupperna går på sparlåga. Ungdomarna har lämnat oss.

Styrelsen för förbundet har då ansvaret att ställa frågan om riksförbundet har något berättigande att fortsätta sin verksamhet som hittills.

Årsstämman och nästa styrelse har att hantera detta på bästa sätt.

Därför är det viktigt att vi nu går ut med en varning för den information som Krister Lumme sprider omkring sig. Vi har alla ett ansvar att betrakta den sortens information kritiskt som han sprider omkring sig och hans sätt att tolka verkligheten.

Är det något denna styrelse gör – så är det att stå upp för våra medlemmar . Tro inget annat!

 

Med nödvändighet..

Robert Wahlström
Ordf. RFSS

 

2 kommentarer till “Nu är måttet rågat!

 1. Bra skrivet Robert.
  Det är ledsamt att se hur det har urartat. Det kändes så positivt i fjol när vi fick med ungdomarna och sen blev det som det blev för att några inte förstod vilken tillgång ungdomarna skulle ha blivit för förbundet. Vi ska ju arbeta för dagens barn men det går inte nu när det har blivit så här.
  Personligen tycker jag att det bästa är att lägga ner föreningen för den har inget mer att ge. Vi har gjort så mycket som vi kan göra.
  Det har tagit mycket kraft och energi från oss alla som jobbat i förbundet. Man kan inte arbeta i hur mycket motvind som helst.

  Susanne Nyström
  Webbmaster

 2. Tack Susanne,
  Allt fler inser vilken omöjlig situation som några få har satt oss i.
  Det var en handfull som startade förbundet och det är en handfull medlemmar som kan anses vara ansvariga för de kaos som uppstått och som kanske sänker oss i det långa loppet. Där emellan är det många som har lagt ner sin själ och arbete för Samhällets Styvbarn.
  Men styrelsen har att driva verksamheten under året med ansvar och efter de förutsättningar som gäller.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *