Livsviktig samverkan i Malmö

Jag medverkade idag den 13 aug. i ett dialogmöte mellan förenings- och organisationsaktörerna i Malmö och kommunernas representanter i de nämnder som verkar i föreningslivet.

Samverkan_Idebundna_Malmö_LL
Samhället med fokus på Malmö står inför en hel del utmaningar som handlar om arbetslöshet, bostadsbrist, ojämlikt hälsoperspektiv, mm. Kommunen benämner förenings- och organisationsverksamheterna utan kommersiella mål, för den ”Idéburna sektorn” och som har en viktig roll i samhällets fortsatta utveckling. Syftet med mötet var att informera om bakgrund till detta förestående arbete, samt påbörja en dialog kring upplägget av den fortsatta processen. Här ville man vidare eftersträva långsiktig samverkan, stärka den röstbärande delen av vårt arbete, se styrkan i vårt mångfall och tydliggöra de idéela aktörernas roll. Man talade vidare också om åtaganden och principer för det fortsatta arbetet.

Vi tittade också på delar av det utredningsdirektiv som Malmö stad hade gjort. Vi känner igen de statistiska material som pekar på hälso-, skol- och sociala orättvisor som drabbar vissa grupper i samhället. Något vi i vår organisation känner igen i det omfattande material som Benny Jacobsson har presenterat inom vår organisation. Samhället börjar bli klar över dessa olägenheter och söker nu lösningar på hur vi skall tackla detta.. Vi genomförde en dialog i form av ett grupparbete och koncentrerade oss i varje grupp på en huvudfråga som vi framförde och mottogs av organisatörerna från kommunen. I den gruppen jag ingick i, fanns en ordförande i en fri social samkvämsgrupp och hon var tillika medlem i vår egen förening. Här fanns en som jobbade med tonåringar och deras aktiviteter i en stadsdelsregion. Här fanns en kille som jobbade med gruppen missbrukare & kåkfarare, en regionsansvarig i verksamhetsprogram och jag själv för ”Styvbarnen”. Vi blev en sådan dynamisk grupp att vi snickrade snabbt ihop rent av för många frågor. Vi förenades dock kring frågan om ett kommunikationsbehov som handlade om få synlighet i det nätverk som föreningarna ska bygga upp och hur detta skall vara lätt att finna vidare kontakter i detta. Vi insåg i diskussionerna hur mycket resurser vi kunde utgöra för varandra. Vi i de olika föreningarna kan hålla föredrag i de ämnena vi är insatta i och vi tillsammans vinner synlighet, förkovran och social samverkan i ett sådant arbete. Det finns något vinnande för våra egna lokalföreningar i att söka samverkan med andra närastående föreningar. Inte minns i att man får kunskap och insikt på vilka vägmöjligheter man kan nå genom andra i samma situation och deras erfarenhet. Att upptäcka att man kanske kan söka medel för sitt eget program och också upptäcka att man kan söka andra medel för verksamhet utöver detta om man vill göra något särskilt. En sådan sak som är aktuellt just nu kan t.ex. vara medel för att bjuda in Fia Adler Sandblads och ADAS musikaliska teaters uppsättning av ”Jag är ett barnhemsbarn”. Barnhemsbarn_ADASmusikaliska

Det är min förhoppning att vi stegrar vår verksamhet ute i lokalföreningarna till gagn för medlemmarna och till synlighet för vår organisation. Vi behöver lite större kampvilja och mer uthållighet då vi faktiskt förvaltar några av de viktigaste frågorna när det gäller barnens framtid..

 

Robert Wahlström, förbundsordförande Riksförbundet för Samhällets Styvbarn Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm tel. 0705 – 15 75 21 e-post: ordforande@styvbarn.se blogg: http://styvbarn.se/bloggar/Robert/ web: http://styvbarn.se

En kommentar till “Livsviktig samverkan i Malmö

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *