Aktuellt

Nu är måttet rågat!

  Som en i styrelsen för Riksförbundet för Samhällets Styvbarn (RFSS), så har jag erfarenhet av att en och annan medlem gör besvikelsens vanmakt en tjänst och låter sina känslor få uttryck ibland på fel sätt. Kanske också på ett sätt som man inte kan förvänta sig och som många gånger är till för att såra eller åstadkomma skada åt andra. Vi, om någon som varit utsatta för vanvård och övergrepp borde veta bättre hur man skall tilltala andra medmänniskor utan att kränka, förtala eller på annat sätt såra någon. I förbundets historia har det funnits en handfull medlemmar som har gått öve...
Läs mer »

Riksförbundet låter inte tåget gå inför våra viktiga framtidsmål..!

I helgen, vecka 24, hade styrelsen för Samhällets Styvbarn möte på kansliet där vi drog upp riktlinjerna för det kommande arbetet kring hur vi skall möte framtidsperspektiv för några av våra viktigaste frågor. Vi har inte bara ett stort behov framför oss i form av en föryngring i leden, utan också att knyta viktig kompetens och ett framtida handlingsprogram som kan möta ett samhälle i stark förändring. Nu gäller det att vårt arbete som nu är inriktat mot vårt tredje stora mål - "Hur hanterar vi att framtidens omhändertagna får en lika bra start i livet som alla andra barn". Med vilka hj...
Läs mer »

Jag tackar för min period som ordförande

Vi är nu framme vid förbundets årsmöte och mitt mandat som ordförande upphör därmed. Min hälsa har under den senaste tiden inte varit bra, vilket givetvis påverkar ens möjlighet att vara den aktiva ordförande som förbundet så väl behöver. Jag har realistiskt nog insett att min roll under detta året har handlat om två ytterst viktiga mål. Dels att få bättre kontroll på ekonomin och som tyvärr också har inneburit en viss återhållsamhet för våra kostnader och aktiviteter. Det finns perioder i all verksamhet då man inte kan kosta på sig allt man önskar. Sådana perioder är mindre glamorösa och...
Läs mer »

Ge alla vanvårdade ersättning!

Runt om i landet går idag "Samhällets Styvbarn" ut och kräver åtgärder för att möta upp resultatet  efter Ersättningsnämnden arbete. Deras arbete är ännu inte färdigt - men vi ser en oroande trend i hur det har utvecklat sig med ersättningsmöjligheten för de vanvårdsdrabbade. Vi i förbundet kan konstatera att andemeningen i upprättelsearbetet har förlorat en stor del av sitt syfte genom den lagtexts utformning som styr ersättningshanteringen. Utformningen av ersättningslagen har vi i riksförbundet vid flera tillfällen varnat för tidigare och som vi befarade kunde ge konsekvenser för flertal...
Läs mer »

Viktigt förbundsstyrelsemöte i helgen.

Den 24 januari så samlades förbundsstyrelsen i Stockholm för att dra upp riktlinjerna i det fortsatta arbetet. Under hela året så har många  hjälpt till i att stödja medlemmar med deras ansökan till Ersättningsnämnden.  Vid årsskiftet gick tiden ut för att ansöka vidare. Kvar har vi nu att följa det fortsatta arbetet i Ersättningsnämnden tills alla ärenden är klara. Från vår sida så handlar det om att försöka göra någon form av utvärdering på Ersättningsansökningarna. Dock är det för tidigt att dra några slutsatser redan nu. Ersättningsfrågan är inte ett avslutat kapitel ännu. Även om Ersät...
Läs mer »

God storhelg till alla styvbarn och medlemmar

Inför Julen och därefter, Den största familjehögtiden står nu inför dörren. Jag skulle tro att det finns lite blandade känslor för oss styvbarn också, inför denna stora helg. För många blir det åter en samling med familjen med stoj, skratt, god mat och samkväm. För några är detta kanske en jobbig helg i ensamhetens tecken. Kanske har någon av våra lokalföreningar med tillgång till lokaler, ordnat ett knytkalas för medlemmar som vill komma tillsammans nu inför jul och nyår. Möjligen har man själv sökt sig till andra liknande sammankomster som man brukar hålla i alla kommuner. Jag hoppas at...
Läs mer »

Den där offerkänslan igen..

När hösten nu rullar in med sin färgprakt, vill man först och främst gratulera lokalavdelningen i Göteborg som verkligen har jobbat på med att bjuda på spännande aktiviteter. Det är utställningar, teater och annat som Ni kan läsa mer om i vårt informationsblad. Under hösten har också vår organisationssekreterare Sandra Karlsson gått vidare till nya yrkesutmaningar. Hon har varit en kär medarbetare som har utfört mycket av kansliarbetet med svung och skärpa. Vi kan bara lyckönska de som får jobba med henne framöver. Vi är redan igång med att fundera på hur vi skall ersätta henne med det ...
Läs mer »

..och det fortsätter..

"Fallet med åttaåriga Yara som dödades i Karlskrona, trots flera larm om att hon for illa, är inte unikt..", skriver man i pressen i dessa dagar då fallet är uppe i rättsinstanserna. Tiotusentals anmälningar inkommer varje år om barn som misstänks fara illa. Ivo:s rapporter talar sitt tydliga språk (Insp. för vård och omsorg). Vi styvbarn kan konstatera att vi på inget sätt har nått vägs ende när det gäller vanvårdsfrågorna. Vi ser att det finns fortsatt brister i samhällets omtanke och skydd för barnen. Det är inte bara en skyddsbarriär runt barnen som bryts igenom när barnen vanvårdas...
Läs mer »

Livsviktig samverkan i Malmö

Jag medverkade idag den 13 aug. i ett dialogmöte mellan förenings- och organisationsaktörerna i Malmö och kommunernas representanter i de nämnder som verkar i föreningslivet. Samhället med fokus på Malmö står inför en hel del utmaningar som handlar om arbetslöshet, bostadsbrist, ojämlikt hälsoperspektiv, mm. Kommunen benämner förenings- och organisationsverksamheterna utan kommersiella mål, för den "Idéburna sektorn" och som har en viktig roll i samhällets fortsatta utveckling. Syftet med mötet var att informera om bakgrund till detta förestående arbete, samt påbörja en dialog kring uppl...
Läs mer »

Mötesplats Skara

Jag hade det stora nöjet att bli inbjuden till Skaragruppen i helgen den 27 september. Att komma till Skara är också lite speciellt för mig då jag har lite rötter i från denna byggd. Min farfars far råkade vara född i Skara. Nu träffade jag ett underbart gäng med Lars Lundberg i spetsen och vi träffades i den möteslokal man har tillgång till här via en idrottsklubb med mycket gamla anor. Lars visade mig runt innan mötet och jag fick lite idrottshistoria från Skaraborg på kuppen. Det blev också ett möte med lite extra fin inramning, då en av medlemmarna bjöd hela gänget på smörgåstårta, någ...
Läs mer »