Riksförbundets styrelse

Förbundsstyrelsen nås på adress:

Samhällets Styvbarn
Tegelviksgatan 40
116 41 Stockholm
Mail: styrelsen@styvbarn.se

Förbundsordförande

Robert Wahlström, Malmö
Tel: 0705-15 75 21
E-post

Styrelseledamöter

Benny Jacobsson, Uppsala, förbundskassör
Tel. 0738 – 76 02 31
E-post

Mod Thörn, Västerås, ledamot
Lars Lundberg, Skara, ledamot