Placerade barn måste få stöd att klara skolan

– Vad tänker skolministern göra för att fler samhällsplacerade barn ska få behörighet till gymnasiet?

Endast 55 procent av de samhällsplacerade barnen får behörighet till gymnasiets nationella program, jämfört med 88 procent av alla barn. Att inte satsa på deras skolgång är att dra på sig ännu högre kostnader i framtiden, både ekonomiskt och socialt.

 

Det skriver förbundsordförande Per Asp i Dagens Nyheter 28 0ktober:

per_asp_dn_2015_10_28