God Jul och Gott Nytt År

Vi förbereder oss alla för jul- och nyårsfirande, och om några dagar är detta år slut.

Det har varit ett spännande år med exempelvis förslag till en ny LVU där barnets perspektiv tydligt är i centrum. För förbundet har året varit givande med många kontakter med såväl politiker som våra medlemmar som gör vårt arbete möjligt.

Vi hoppas på ett minst lika givande 2016. Förhoppningsvis kan vi få en utvärdering av Ersättningsnämnden när de har behandlat alla ansökningar. Vi kommer att driva på för att människor som vanvårdats efter 1980 också ska få rätt att söka ersättning.

Vi ska arbeta för att dagens omhändertagna barn får bästa vård och skydd. De ska inte behöva uppleva vanvård! Vi ska också arbeta för att de ensamkommande barnen tas väl om hand.

Vi ska utveckla vårt förbund och fortsätta vara en röst för alla samhällets styvbarn.

Ju fler vi är, desto bättre kan vi arbeta för våra mål. Ett stort tack till alla våra medlemmar och andra som stödjer oss i detta arbete!

En God jul och ett Gott Nytt År tillönskas er alla!

Per Asp,

förbundsordförande