Ersättningsnämnden: Ansökningar tas emot 2 januari, men inte senare

Från Ersättningsnämndens webbplats 2014-12-29

Ansökningar ska ha kommit in senast den 2 januari
Möjligheten att ansöka om ersättning finns mellan den 1 januari 2013 och den 31 december 2014. Eftersom den 31 december 2014 är en helgdag godtas ansökningar som kommit in till Ersättningsnämnden senast den 2 januari 2015.

Tänk på att det är helgdagar och att det därför kan ta några dagar för din ansökan att komma fram med posten. Det går även att skicka ansökan per e-post till kontakt@ersattningsnamnden.se eller per fax på telefon 08-21 71 23 senast klockan 24.00 den 2 januari.

Även du som har blivit intervjuad av Vanvårdsutredningen måste ansöka om ersättning hos Ersättningsnämnden för att få ditt ärende prövat.

Adress till Ersättningsnämnden är:

Ersättningsnämnden
Box 2089
103 12 Stockholm