Utredningar

Utredningar

Innan riksdagen fattar beslut om nya lagar, så har frågan ofta utretts i en statlig utredning. Det är regeringen som tillsätter statliga utredningar. En utredning kan bestå av en kommitté på flera personer, ofta representerande flera partier i riksdagen. Ett exempel på det är den Parlamentariska socialförsäkringsutredningen. Länk » Regeringen kan också tillsätta en ensamutredare. Det är det vanligaste fallet. Ensamutredaren har tre-fyra utredningssekreterare som hjälper till med arbetet. Exempel på sådana utredningar är Vanvårdsutredningen och Barnskyddsutredningen. Regeringen kan ock...
Läs mer »