Remissvar

Samhällets Styvbarn svarar på remiss

Vad är en remiss? Innan regeringen lägger förslag (propositioner) i riksdagen, eller beslutar om förordningar för hur statlig verksamhet skall skötas, så har den vanligen låtit utreda frågan. Utredningarna brukar gå på remiss. Det innebär att statliga myndigheter och olika samhällsorganisationer får möjlighet att kommentera utredningens förslag. Syftet med att begära in svar genom remisser är att regeringen skall kunna överblicka stödet för och konsekvenserna av de förslag som utredningen kommit fram till. Men det finns sedan gammalt också en tanke om att främja medborgarnas deltaga...
Läs mer »