Nytt på webbplatsen

Kallelse till årsstämman 2017

Kallelse till årsstämman 2017
Riksförbundet för Samhällets Styvbarn kallas till Årsstämma 2017 Årsstämman äger rum lördag 25 mars 2017. Information om plats, lokal och exakta tider meddelas inom kort. Dagordningsförslag utskickas med denna kallelse. Med denna kallelse följer också förslag om att riksförbundet upplöses sista december 2017. Övriga handlingar och förslag utskickas till delegaterna senare. Lokalföreningarna kan välja en delegat för varje påbörjat tjugofemtal betalande medlemmar per den 31 december 2016. Delegaternas namn ska inrapporteras till förbundsstyrelsen senast 15 mars 2017. För att vara delegat ska...
Läs mer »

Ett bra barnperspektiv men skolan saknas i ny LVU

Ett bra barnperspektiv men skolan saknas i ny LVU
Den 27 november lämnade Samhällets Styvbarn vårt remissvar till regeringens utredning om ny LVU. Vi välkomnar att utredningen tydligt sätter barnet i centrum men saknar skolan som kunde ha haft en mer framträdande roll. Vi har därför i vårt remissvar understrukit att samhällsplacerade barn inte ska ha sämre hälsa eller skolgång än andra barn. Utredningen föreslår att Socialstyrelsen ska få i uppdrag att stärka det tvärprofessionella arbetet kring placering av barn och unga, så att t ex hälso- och sjukvården, tandvården, förskolan och skolan, samarbetar kring detta, och det tycker vi är ett ...
Läs mer »

Skolan – en frizon för barn i institutionsvård

Skolan – en frizon för barn i institutionsvård
Lyssna på oss, ta oss på allvar, det är vad barnen vill säga till oss vuxna, menar Martin Hugo som har skrivit forskningsrapporten ”Meningsfullt lärande i skolverksamheten på särskilda ungdomshem”. Han har följt ungdomar som lever på institution och fått bekräftat att skolan är en viktig frizon för ungdomar som för övrigt har en jobbig tillvaro. De blir stärkta av att lära sig saker och att vuxna har lagom ställda förväntningar på dem. Det berättar han på en konferens om SiSam-modellen , ett projekt som kom till efter att skolinspektionen i våras kom fram till att det fanns brister i underv...
Läs mer »

Samhällets Styvbarn träffade gymnasieminister Aida Hadžialić

Samhällets Styvbarn träffade gymnasieminister Aida Hadžialić
På tisdagen den 1 september hade Samhällets Styvbarn ett möte med gymnasieminister Aida Hadžialić. Det var ett givande möte där vi lyfte fram de alarmerande låga siffrorna för samhällsplacerade barns skolresultat jämfört med övriga barns. Det är inte minst tydligt på gymnasienivå där endast 28% av de samhällsplacerade barnen tar examen jämfört med  70% hos övriga barn. Vi framförde att vi vill ha en statlig utredning som kartlägger orsakerna och vilka åtgärder som är bäst. Vi berättade också om SkolFam som är ett samarbete som har visat sig ge bra resultat i ett flertal kommuner. Ministern lys...
Läs mer »

Ny ordförande i Samhällets styvbarn

Ny ordförande i Samhällets styvbarn
Krister Lumme har den 4 september avgått som förbundsordförande. Därmed träder vice ordförande Per Asp in som förbundsordförande fram till årsstämman. Vi tackar Krister Lumme för hans tid och insatser i styrelsen och önskar honom all lycka i framtiden.   Vi hälsar Per Asp välkommen och ser fram emot att arbeta tillsammans med honom. Förbundssekreterare Susanne Nyström  
Läs mer »