Nyheter

Anne Skånér är död

Anne Skånér är död
Vi har nåtts av det sorgliga budet att Anne Skånér har gått bort. Hon avled den 4 maj, nyss 68 år fyllda, efter att en tid ha kämpat med cancer. Anne var en av de tidiga medlemmarna i Samhällets Styvbarn. Hon bidrog mycket till vårt arbete för upprättelse, inte minst genom sina framträdanden i media 2009-2011. Anne var i flera år styrelseledamot i Samhällets Styvbarn, ett par år som sekreter...
Läs mer »

Årsstämman 2017 i Uppsala

Årsstämman 2017 i Uppsala
Årsstämman 2017 i Uppsala Den 25 mars höll förbundet sin årsstämma, denna gång i Uppsala. Det blev en allvarlig stämma, som fattade smärtsamma, men nödvändiga beslut. Stämmans uppgift var att summera året 2016 och besluta om vägen för 2017. Verksamhetsåret 2016 inleddes väldigt positivt. Under februari och mars diskuterades en förnyelse i förbundet. Vi skulle bli ett ungdomligare förbund,...
Läs mer »

Årsstämma 2017: Praktisk information

Årsstämma 2017: Praktisk information
Som tidigare meddelats äger årsstämman rum lördag den 25 mars. Stämman hålls i Uppsala och börjar kl. 13. Lokalföreningar som haft verksamhet 2016 kan sända en delegat för varje påbörjat 25-tal betalande medlemmar per den 31 december 2016. Medlemmar som betalat medlemsavgift för 2017 kan vara åhörare. Obligatorisk närvaroanmälan: Delegater och medlemmar som vill närvara ska anmäla sitt deltagan...
Läs mer »

Kallelse till årsstämman 2017

Kallelse till årsstämman 2017
Riksförbundet för Samhällets Styvbarn kallas till Årsstämma 2017 Årsstämman äger rum lördag 25 mars 2017. Information om plats, lokal och exakta tider meddelas inom kort. Dagordningsförslag utskickas med denna kallelse. Med denna kallelse följer också förslag om att riksförbundet upplöses sista december 2017. Övriga handlingar och förslag utskickas till delegaterna senare. Lokalföreningarna ka...
Läs mer »

Läget i förbundet

Läget i förbundet
På förbundsstyrelsens möte den 18 september uteslöts förbundets hittillsvarande ordförande ur förbundet. Han är därigenom inte längre ordförande i Samhällets Styvbarn. Förbundets hittillsvarande vice ordförande, Magnus Tängdén, har trätt in som tillförordnad ordförande. Orsakerna till att styrelsen tagit detta steg är främst att den tidigare ordföranden agerade mot vårt enhälliga beslut vid sen...
Läs mer »

Extrastämman 10 september ställs in

Extrastämman 10 september ställs in
Extrastämman 10 september ställs in På grund av ändrade förutsättningar inställs den planerade extrastämman i Stockholm lördag 10 september 2016. Förbundsstyrelsen Riksförbundet för Samhällets Styvbarn.
Läs mer »