Föreningsarbete

Gemenskap

Gemenskap
Samhällets Styvbarn är till för alla som varit eller som är omhändertagna som barn. Vare sig man har goda eller dåliga erfarenheter av samhällets omhändertagande, så har man det gemensamt att man separerats från sin biologiska familj. Den som varit omhändertagen som barn har under en längre eller kortare tid fått växa upp i en annan familj, eller på barnhem, HVB-hem eller annan institution. Samhällets Styvbarn skapar möjligheter för dig som varit omhändertagen att träffa andra med samma erfarenhet. På ett tjugotal platser i landet träffas samhällets styvbarn för att stödja varandra, ...
Läs mer »

Upprättelse

Upprättelse
Samhället har ansvaret för att omhändertagna barn och unga får bästa vård och skydd. Men samhället har både förr och idag brustit i sin uppgift att skydda och värna. Varje barn som utsätts för övergrepp eller försummelse är ett vanvårdat barn för mycket. Därför har Samhällets Styvbarn sedan sitt bildande arbetat för att de som vanvårdats ska få samhällets officiella ursäkt och erkännande av sitt lidande. Den 21 november 2011 framfördes hela det svenska samhällets ursäkt till alla omhändertagna. Under 2013 och 2014 fanns möjlighet att hos Ersättningsnämnden söka ekonomisk ersättning f...
Läs mer »

Styvbarns och föreningshistoria

Styvbarns- och föreningshistoria Här nedanför publicerar vi material om omhändertagna barns historia i Sverige. Till höger finns i kronologisk ordning viktiga dokument ur Samhällets Styvbarns historia. Vi kommer efter hand att fylla på den listan, även om inte allt kan få plats. Vi planerar att längre fram även publicera en del ljud- och bildmaterial här. Styvbarnshistoria Att vara fosterbarn – gemensamma erfarenheter av 1900-talet. Föredrag av Benny Jacobsson på Stockholms Stadsarkiv 2013 [wpfilebase tag=fileurl id=294 linktext='Länk »' /] Så organiserade samhället omhänder...
Läs mer »

Samhällets Styvbarn svarar på remiss

Vad är en remiss? Innan regeringen lägger förslag (propositioner) i riksdagen, eller beslutar om förordningar för hur statlig verksamhet skall skötas, så har den vanligen låtit utreda frågan. Utredningarna brukar gå på remiss. Det innebär att statliga myndigheter och olika samhällsorganisationer får möjlighet att kommentera utredningens förslag. Syftet med att begära in svar genom remisser är att regeringen skall kunna överblicka stödet för och konsekvenserna av de förslag som utredningen kommit fram till. Men det finns sedan gammalt också en tanke om att främja medborgarnas deltaga...
Läs mer »