Föreningsarbete

Årsstämma 2017: Praktisk information

Årsstämma 2017: Praktisk information
Som tidigare meddelats äger årsstämman rum lördag den 25 mars. Stämman hålls i Uppsala och börjar kl. 13. Lokalföreningar som haft verksamhet 2016 kan sända en delegat för varje påbörjat 25-tal betalande medlemmar per den 31 december 2016. Medlemmar som betalat medlemsavgift för 2017 kan vara åhörare. Obligatorisk närvaroanmälan: Delegater och medlemmar som vill närvara ska anmäla sitt deltagande senast den 15 mars. Närvaroanmälan sker per e-post till adressen kansli@styvbarn.se, eller med brev till Samhällets Styvbarn, Tegelviksgatan 40, 11641 Stockholm. Bekräftelse på anmälan, samt uppgif...
Läs mer »

Kallelse till årsstämman 2017

Kallelse till årsstämman 2017
Riksförbundet för Samhällets Styvbarn kallas till Årsstämma 2017 Årsstämman äger rum lördag 25 mars 2017. Information om plats, lokal och exakta tider meddelas inom kort. Dagordningsförslag utskickas med denna kallelse. Med denna kallelse följer också förslag om att riksförbundet upplöses sista december 2017. Övriga handlingar och förslag utskickas till delegaterna senare. Lokalföreningarna kan välja en delegat för varje påbörjat tjugofemtal betalande medlemmar per den 31 december 2016. Delegaternas namn ska inrapporteras till förbundsstyrelsen senast 15 mars 2017. För att vara delegat ska...
Läs mer »

Läget i förbundet

Läget i förbundet
På förbundsstyrelsens möte den 18 september uteslöts förbundets hittillsvarande ordförande ur förbundet. Han är därigenom inte längre ordförande i Samhällets Styvbarn. Förbundets hittillsvarande vice ordförande, Magnus Tängdén, har trätt in som tillförordnad ordförande. Orsakerna till att styrelsen tagit detta steg är främst att den tidigare ordföranden agerade mot vårt enhälliga beslut vid senaste årsstämman, att under året ta in ungdomar i förbundet och successivt genomföra en generationsväxling i förbundets ledning. Denna generationsväxling har nu saboterats och ungdomarna har lämnat för...
Läs mer »

Presentation

Arbetet för upprättelse åt styvbarnen och för en god barnpolitik kräver kunskap. Samhällets Styvbarns kunskapsbank skall samla sådan information och kunskap som kan underlätta detta arbete. Informationen struktureras kring olika teman, som listas här bredvid. Vi kommer successivt att lägga ut information inom dessa och andra områden. Kunskapsområden: Svenska lagar och regler Socialtjänstens verksamhet Samhällets Styvbarns remissvar [wpfilebase tag=file id=60 tpl=simple /] [wpfilebase tag=file id=53 tpl=simple /] [wpfilebase tag=file id=57 tpl=simple /] [wpfilebase tag=...
Läs mer »

Har du fått avslag av ersättningsnämnden?

Om du behöver stöd av andra styvbarn Vill du prata med andra samhällets styvbarn, så vänd dig till din lokalförening eller lokalgrupp. Vid våra vänträffar i lokalföreningar och lokalgrupper kan du få prata med andra som också varit vanvårdade och kanske sökt ersättning. Se i Kalendern när nästa träff är nära dig. I några lokalföreningar (Göteborg och Malmö) finns också särskilda samtalsgrupper, där man i små grupper kan samtala med varandra. Om du behöver tala med någon annan Nationella Hjälplinjen ger kostnadsfri psykologisk hjälp via telefon. Linjen är öppen alla dagar 13.00 - 22.00. T...
Läs mer »

Barnrätt

Barnrätt
Samhällsplacerade barn ska ha bästa vård och skydd! När samhället omhändertar barn och unga så tar samhället över föräldraansvaret. Det är ett stort ansvar som främst ligger hos den kommun som omhändertagit barnet och sedan placerar det i familjehem eller HVB-hem. Vare sig omhändertagandet sker efter att föräldrarna brustit i omsorg om barnet eller till följd av den ungas eget agerande, så är det samhället som har ansvaret för barnet eller den unga. Det är kommunernas socialnämnder som har det politiska ansvaret för att de omhändertagna barnen får bästa vård och skydd. Den som omhänd...
Läs mer »