Årsstämmor

Årsstämman 2017 i Uppsala

Årsstämman 2017 i Uppsala
Årsstämman 2017 i Uppsala Den 25 mars höll förbundet sin årsstämma, denna gång i Uppsala. Det blev en allvarlig stämma, som fattade smärtsamma, men nödvändiga beslut. Stämmans uppgift var att summera året 2016 och besluta om vägen för 2017. Verksamhetsåret 2016 inleddes väldigt positivt. Under februari och mars diskuterades en förnyelse i förbundet. Vi skulle bli ett ungdomligare förbund, med ett ungdomligare namn och en ungdomligare ledning. Årsstämman i slutet av mars 2016 fattade enhälligt beslut om detta. Vi skulle hålla en extrastämma i augusti/september för detta, och samarbete ...
Läs mer »

Årsstämma 2017: Praktisk information

Årsstämma 2017: Praktisk information
Som tidigare meddelats äger årsstämman rum lördag den 25 mars. Stämman hålls i Uppsala och börjar kl. 13. Lokalföreningar som haft verksamhet 2016 kan sända en delegat för varje påbörjat 25-tal betalande medlemmar per den 31 december 2016. Medlemmar som betalat medlemsavgift för 2017 kan vara åhörare. Obligatorisk närvaroanmälan: Delegater och medlemmar som vill närvara ska anmäla sitt deltagande senast den 15 mars. Närvaroanmälan sker per e-post till adressen kansli@styvbarn.se, eller med brev till Samhällets Styvbarn, Tegelviksgatan 40, 11641 Stockholm. Bekräftelse på anmälan, samt uppgif...
Läs mer »

Kallelse till årsstämman 2017

Kallelse till årsstämman 2017
Riksförbundet för Samhällets Styvbarn kallas till Årsstämma 2017 Årsstämman äger rum lördag 25 mars 2017. Information om plats, lokal och exakta tider meddelas inom kort. Dagordningsförslag utskickas med denna kallelse. Med denna kallelse följer också förslag om att riksförbundet upplöses sista december 2017. Övriga handlingar och förslag utskickas till delegaterna senare. Lokalföreningarna kan välja en delegat för varje påbörjat tjugofemtal betalande medlemmar per den 31 december 2016. Delegaternas namn ska inrapporteras till förbundsstyrelsen senast 15 mars 2017. För att vara delegat ska...
Läs mer »

Lyckad årsstämma i Stockholm!

Lyckad årsstämma i Stockholm!
I helgen som gick höll riksförbundet sin årsstämma, denna gång med Stockholms lokalförening som värd. Det blev många trevliga återseenden för delegaterna, som var utsedda av lokalföreningarna i landet. Flera hade träffats även på lördagen, då riksförbundet genomförde en utbildningskonferens på ABF-huset i Stockholm. Det var förbundsstyrelsen som bjudit in till utbildningskonferensen och styrelsen gav deltagarna en grundlig genomgång i hur riksförbundets centrala organisation fungerar. Därefter presenterades förbundsstyrelsens förslag om en generationsväxling i förbundets ledning, som sed...
Läs mer »

Att vara förälder

Att vara förälder
19 Mars  2016 Att vara förälder...? ...att vara förälder är en lycka... ...det är ett stort ❤️ ...ansvar det förstod jag först när jag själv var förälder i mitt eget hus i min egen familj. Jag visste precis allt vad jag hade varit med om fått med mig, när jag växte upp, det vet bara jag, det fanns djupt nere i min kropp. Det fanns det som var bra och det fanns det som jag saknade men det kunde jag inte då göra något åt när jag själv var ett litet barn. Jag tog med mig i mitt liv alla minnen det jag kommer ihåg och det jag själv ville förändra och ge till mina egna barn...ja v...
Läs mer »