Socialtjänst i fritt fall

Larm efter larm kommer från socialtjänsten. ”Vi går på knäna. Vi klarar inte mer. Vi kan inte garantera våra klienters säkerhet.” När det tragiska fallet inträffade med den 8-åriga flickan i Karlskrona som misshandlades till döds erkände vissa socialsekreterare att det lika gärna kunde ha hänt i deras kommun. När en bransch är konstant underbemannad och överbelastad är det självklart att det sker misstag förr eller senare. Socialtjänsten är dessvärre inte vilken bransch som helst. Det är samhällets yttersta skydd, för både vuxna och barn. Vad gäller barnen så är socialtjänsten den instans som ska garantera att de skyddas från missbruk och vanvård. Det ska vara självklart att barnen får ett snabbt och säkert omhändertagande om det skulle visa sig vara nödvändigt.

Idag har så gott som samtliga kommuner svårt att hitta familjehem till alla behövande. Denna brist plus stressen hos socialsekreterarna att agera snabbt eftersom det ofta handlar om akuta situationer, gör risken för misstag större. I media får vi ta del av olämpliga boenden där socialtjänsten har placerat barn eftersom de inte har haft resurser att kontrollera ordentligt innan. Det är barnen som blir lidande. Gång på gång tvingas de ryckas upp och börja om någon annanstans. De utsätts för övergrepp och vanvård trots att det var just det som samhället skulle skydda dem ifrån.

Våra medlemmar i Samhällets Styvbarn har erfarenhet av att vara samhällsplacerade och många har upplevt vanvård i någon form. I november 2011 fick de som hade utsatts för vanvård i samhällets tjänst en ursäkt från regeringen under en högtidlig ceremoni. Det beslutades att en ersättning skulle utbetalas för att i viss mån kompensera, men framför allt erkänna, det lidande som dessa människor hade upplevt och så blev det också. Hur reglerna för ersättningen sedan blev och hur det ledde till att de flesta fick avslag tar jag inte upp här.
Det känns konstigt att samhället ber om ursäkt för något som de fortsätter att upprepa. Med dagens socialtjänst i fritt fall med för hög stress och skriande brist på lämpliga familjehem är risken stor att vi kommer att få höra berättelser om dagens vanvård i framtiden. Ska morgondagens representanter för samhället då behöva stå och be om ursäkt för dagens misstag? Hur många gånger ska det ske?

Jag vet ett bättre sätt. Gör rätt från början. Hjälp socialtjänsten nu. Just nu pågår en nationell översyn av socialtjänsten. Representanter från socialdepartementet besöker olika kommuner där de förmodligen kommer att få reda på det man redan vet vid det här laget: att socialtjänsten är i kris och att det är ruskigt akut. Översynen kommer att vara klar 2017. Hur länge ska det dröja innan vi ser konkreta förbättringar i socialtjänsten? Hur många barn ska hinna lida under tiden?

2015-08-19

Caroline Bexius