Kortsiktigt tänkande inom viktiga områden förödande

Har i dagarna läst två debattartiklar som tillsammans och var för sig visar på oroväckande fakta. I debattartikel i Dagens Samhälle (151109) menar Heike Erkers, förbundsordförande Akademikerförbundet SSR och Martin Börjeson, docent i socialt arbete, ordförande FORSA, Förbundet för forskning i socialt arbete, att forskning om socialt arbete nästan helt saknas i regeringens forskningspolitik. Enligt artikelförfattarna har denna forskning  undan för undan osynliggjorts i regeringens forskningspolitik. Medan man i propositionen för perioden 2005-2008 behandlade forskning om välfärd och socia...
Läs mer »

Utredning lyfter fram barnets perspektiv men glömmer skolan

Samhällets Styvbarn är remissinstans för den nya lagen om barns och ungas rätt vid tvångsvård. Vi tycker att det är glädjande att så många av förslagen till den nya lagen präglas av barnets perspektiv. Samma sak tyckte övriga deltagare i det remisseminarium som hölls den 19 oktober. Men något viktigt saknas: med tanke på hur viktiga skolresultaten är för en människas fortsatta liv så är det tråkigt och förvånande att utredningen inte föreslår tydligare regler när det gäller placerade barns utbildning. Seminariet inleddes av Camilla Sköld, ordförande i Svensk socialpolitisk förening. Håkan C...
Läs mer »

Socialtjänst i fritt fall

Larm efter larm kommer från socialtjänsten. ”Vi går på knäna. Vi klarar inte mer. Vi kan inte garantera våra klienters säkerhet.” När det tragiska fallet inträffade med den 8-åriga flickan i Karlskrona som misshandlades till döds erkände vissa socialsekreterare att det lika gärna kunde ha hänt i deras kommun. När en bransch är konstant underbemannad och överbelastad är det självklart att det sker misstag förr eller senare. Socialtjänsten är dessvärre inte vilken bransch som helst. Det är samhällets yttersta skydd, för både vuxna och barn. Vad gäller barnen så är socialtjänsten den instans som ...
Läs mer »