Personuppgiftshanteringen

Medlemsregister

Samhällets Styvbarn har ett medlemsregister där du är registrerad om du är medlem. De uppgifter som finns där är sådana som du lämnade när du ansökte om medlemskap. Det är namn och adress, telefonnummer, e-postadress, födelseår (vi registrerar inte födelsedatum eller personnummer). Alla uppgifter är för internt bruk, för att kunna nå dig med information.

Medlemsregistret hanteras med sekretess. Inga uppgifter lämnas ut till tredje part. De medlemsansvariga (tre personer) har alla skrivit på sekretessförbindelse. Uppgifterna om dig hanteras i enlighet med de regler som personuppgiftslagen, PuL, föreskriver (SFS nr 1998:204).
Du kan kontakta oss om Du har frågor kring Personuppgiftshanteringen.

Hemsidan

På Medlemssidorna finns ditt användarnamn (som du använder vid inloggning), för- och efternamn, smeknamn, visningsnamn, samt e-postadress registrerat. Andra medlemmar kan bara se ditt visningsnamn. När du är inloggad kan du på din profilsida ändra visningsnamn, lösenord och e-postadress, dock inte ditt användarnamn.

Du väljer själv vilket namn du vill visa offentligt på Forum. Det visningsnamn du väljer att visa syns bara när du skrivit i forumet och endast för inloggade medlemmar.