Vad kan göras åt alla avslagen?

Det går nu inte längre att söka ersättning för vanvård, övergrepp och försummelser medan man var omhändertagen som barn. När ansökningstiden gick ut vid årsskiftet hade 5.285 ansökningar kommit in. Lite drygt 300 av dem är sådana som fått avslag men sökt en andra gång innan tiden gick ut. Totalt har alltså närmare 5000 personer sökt ersättning. Den senaste statistiken, från i måndags, säger att 3.168 beslut är fattade. 1.550 sökande har fått ersättning, medan 1.618 har fått avslag. Det betyder att 51 procent har fått avslag, alltså mer än hälften. Tyvärr kommer nog mängden avslag att öka. ...
Läs mer »

Barnhemsmuseet i London

I början av december hade jag ett par semesterveckor kvar att ta ut och flög då till London. Det blev tio dagar med teater- och musikalbesök, museer och små pubar. Ett av de ställen jag besökte var The Foundling Museum, ett barnhemsmuseum i London. Museet berättar historien om Londons första barnhem, The Foundling Hospital, som upprättades 1739. ”Foundling” betyder hittebarn, men de som placerades på barnhemmet var egentligen inga hittebarn. De placerades där av sina mödrar, som oftast var ogifta och utan möjlighet att ta hand om sitt barn. De första barnen togs emot 1741. Barnhem...
Läs mer »

Inledning vid seminarium om vanvård och upprättelse

Den 20 november var jag inbjuden till CNEMA i Norrköping för att delta i ett seminarium om vanvård och ersättningsprocessen. Vi var tre föreläsare som höll var sin inledning: Thomas Kanger inledde med att berätta om filmen Stulen Barndom och hans arbete med att väcka opinion kring vanvårdsfrågan. Därefter talade forskaren Johanna Sköld från Linköpings universitet om upprättelseprocesser ute i världen och hur de utvecklats. Johanna Sköld var en av dem som arbetade på Vanvårdsutredningen. Sedan var det min tur att prata om upprättelse- och ersättningsprocessen ur de vanvårdades perspektiv. Ef...
Läs mer »

Anförande på Göteborgs stadsmuseum 15 november

Den 15 november deltog jag i öppnandet av Barnhemsutställningen på Göteborgs stadsmuseum. Minst 200 personer fyllde museets foaje och det blev trångt, men tillfälle till många samtal när vi alla skulle se utställningen efter invigningen. Under invigningen berättade först museichefen Cornelia Lönnroth om utställningens roll i museets verksamhet. Sedan hade jag själv glädjen att få tala för Samhällets Styvbarn. Mitt anförande finns här nedanför. Slutligen förrättade kommunstyrelsens ordförande Anneli Hulthén själva invigningen med ett väldigt fint tal. Under invigningen fick vi också ta del a...
Läs mer »

Pimplare från Syrien

Ni som bevistade vår årsstämma i Göteborg i mars minns säkert ett av ombuden, Per Asp. Han rev ned applåder när han på sitt oefterhärmliga och glada sätt berättade om hur han startat pimpelkurser för flyktingar i sin kommun. I kväll sänd i TV2, kl. 20.30, en dokumentär om Per Asp och hur han fick flyktingarna i Junsele att ägna sig åt pimpelfiske. Se gärna den! (Dokumentären går också i repris på lördag 22 nov, kl. 17.15, och söndag 23 nov, kl. 00.25.)
Läs mer »

Halvtid för Ersättningsnämnden

Ersättningsnämnden har nu arbetat drygt ett och ett halvt år. Av hittills inkomna 4.152 ansökningar har drygt hälften avgjorts. Vi kan förvänta att nämnden kommer att behöva hela 2015 för att avsluta sitt arbete. Många ansökningar kom in i början av 2013. Under andra veckan 2013 kom fler än 500 ansökningar till Ersättningsnämnden. Det var många som låg i startgroparna för att lämna in sin ansökan. Sedan har antalet nya ansökningar minskat för varje vecka. Under första halvåret i år har det inkommit i genomsnitt 13-14 ansökningar i veckan.   Antalet inkomna ansökningar ser ut ...
Läs mer »

Barnhemsutställningen i Danmark

I förra veckan var jag på en historikerkonferens i Odense i Danmark. Jag passade då på att göra ett besök i Svendborg, en dryg halvtimme söder om Odense på Fyn. I Svendborg finns ett Forsorgsmuseum (på svenska: Omsorgsmuseum). Museet är inrett i den gamla Fattiggården, som från 1872 var en arbetsanstalt för fattiga människor. På Fattiggården bodde man bakom murar och taggtråd, och man förlorade sina medborgerliga rättigheter. Man hade inte rösträtt, fick inte gifta sig utan tillstånd, fick inte ha ägodelar eller ta hand om sina barn. Men man fick tvångsarbeta. Sådana arbetsanstalter fanns ö...
Läs mer »

Kungsbacka blev tjugonde Skolfam-kommun

Nyligen blev Kungsbacka den tjugonde kommunen att införa Skolfammodellen. Vad är då Skolfam? Skolfam betyder ”Skolsatsning inom familjehemsvården” och är ett sätt att stödja familjehemsbarn så att de går ut skolan med godkända betyg. Idag lämnar nio av tio skolungdomar grundskolan med behörighet till gymnasiets nationella program, alltså med godkänt betyg i svenska, matematik och engelska. Men det gäller inte familjehemsbarnen. Av de samhällsplacerade barnen är det bara sex av tio som har behörighet till gymnasieskolans nationella program. Detta har stor betydelse för de placerade bar...
Läs mer »

IVO stänger HVB-hem

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) beslutade för en vecka sedan att förbjuda ett HVB-hem i Björklinge utanför Uppsala att fortsätta verksamheten. Frossarbo behandlingshem drevs av Acevou AB och specialiserade sig på vård av pojkar med invandrarbakgrund och psykosociala problem som begynnande kriminalitet, begynnande missbruk och relationsproblem. Hemmet hade plats för åtta pojkar i åldern 16-21 år. IVO gjorde oanmälda inspektioner den 15 maj och 5 juni i år och fann så allvarliga missförhållanden att de den 11 juli förbjöd fortsatt verksamhet. Under inspektionerna intervjuades de...
Läs mer »

Samhällets Styvbarn i Almedalen – andra hälften av veckan

Första hälften av Almedalsveckan var vädret kallt, och regnet hängde i luften när det inte forsade ner. Resten av veckan blev varmare och soligare, och då var det också lättare att få ut vårt material till folk på gator och torg. Vi bevistade också seminarier alla dagarna. Givetvis var det sådana arrangemang som berörde barnfrågor och därför kunde vara kunskapsgivande, samtidigt som det gav möjlighet att sprida information om Samhällets Styvbarn. På Barnrättstorget, som organiserades av Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Barnombudsmannen och Barnrättsakademin, hölls alla dagarna intressanta ...
Läs mer »