Ersättningsprocessen i siffror 3

(Fortsättning.)

Geografisk fördelning av sökande

Utifrån den geografiska fördelningen av besluten kan vi säga från vilka län de sökande kommer.

diagram_7_20150622

De tre stora länen hade flest beslut den sista januari 2015: Västra Götalands län 685, Stockholms län 517, och Skåne län 306. Tre län hade mellan 100 och 200 beslut: Östergötland 161, Jönköping 139, Örebro 122, Halland 117, Värmland 104. Övriga län hade färre än 100 beslut.

Dessa siffror baserar sig på 3.139 beslut. Om fördelningen per län ser likadan ut för de 2000 ansökningar som då inte var behandlade, så får vi ett slutresultat som i diagrammet nedan.

diagram_8_20150622

Detta är en prognos. Resultatet när nämnden är klar kan komma att se annorlunda ut, men tendensen blir med stor sannolikhet sådan som i diagrammet.

Vi har också uppgifter om bifall och avslag länsvis. De finns i diagrammet nedan.

diagram_9_20150622

Här ser vi antalet bifall och avslag per län, ordnade efter hur många beslut som fattats per län. (Det som kallas Övrigt i diagrammet är ansökningar från personer utomlands eller med skyddad adress.) I de två största länen, Västra Götaland och Stockholm, är det fler avslag än bifall, medan det tredje länet i storlek, Skåne, har fler bifall än avslag. Sedan varierar det från län till län.

För att få en tydligare bild kan man se fördelningen procentuellt inom varje län:

diagram_10_20150622

De län som har störst andel bifall är Gotland, Västmanlands och Västerbottens län. Lägst andel bifall har Norrbottens, Örebro och Uppsala län.

I hälften av länen är andelen bifall större än andelen avslag. Där är den blå stapeln högre i diagrammet ovan. Dessa län står för en tredjedel av antalet behandlade ansökningar (1.086 beslut).

I den andra hälften av länen är andelen avslag större än andelen bifall. Dessa län står för två tredjedelar av antalet behandlade ansökningar (2.053 beslut).

I genomsnitt är det färre ansökningar (99 stycken) från de län som har större andel bifall än avslag. Det omvända gäller för län med större andel avslag än bifall (i genomsnitt 187 ansökningar per län). Men detta är genomsnitt, för det finns också avvikelser. I Skåne, som är ett län med många ansökningar (306), är andelen bifall (55,6%) större än andelen avslag, medan andelen bifall i Norrbotten, ett län med få ansökningar (51), är lägre (39,2%) än andelen avslag.

(Fortsättning i morgon.)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *