Ersättningsprocessen i siffror 1

Under 2013 och 2014 var det möjligt att söka ersättning för övergrepp och försummelser inom den sociala barnavården. Sedan årsskiftet är det inte längre möjligt.

5000 personer har ansökt om ersättning hos Ersättningsnämnden. Det är 5000 personer som alla har sina individuella erfarenheter av vanvård. När vanvården uppmärksammas i media är det ofta individuella livsöden och lidanden man tar upp.

Jag ska i en serie artiklar denna vecka beskriva hur ersättningsprocessen ser ut i siffror. Jag kommer inte att beröra individuella livsöden, även om vi alla vet att det bakom varje siffra finns ett barn som sveks och blev utlämnat till övergrepp och försummelser.

De statistiska uppgifter som ges här är offentliga uppgifter från Ersättningsnämnden. Dels är de hämtade från nämndens webbplats, dels är det den typ av statistik som media begär ut när de säger att si och så många har sökt från det eller det länet.

För att det ska bli överskådligt och lättare att förstå har jag gjort om siffertabeller till diagram och ibland redovisat i procent snarare än absoluta tal.

Antalet ansökningar

Det har inkommit 5 285 ansökningar till Ersättningsnämnden. Drygt 300 av dessa är personer som sökt en andra gång. Totalt handlar det alltså om strax under 5 000 personer som sökt ersättning. Hittills har nämnden behandlat närmare 4000 ansökningar.

Diagrammet här nedan visar hur ansökningarna kom in till Ersättningsnämnden. De flesta ansökningar gjordes under första kvartalet 2013. Redan efter 10 veckor hade fler än 2000 personer ansökt. De sista veckorna 2014 ökade antalet ansökningar igen.

tabell_1_20150622

För att söka ersättning skulle man varit utsatt för övergrepp eller försummelser före utgången av 1980, vilket innebar att nästan alla som kunde komma i fråga för ersättning var 40 år eller äldre. I slutet av 2014 fanns det i Sverige 5.011.222 personer som var 40 år eller äldre.

Det finns inga säkra siffror på hur många av dessa fem miljoner som varit omhändertagna som barn. Man måste göra beräkningar.

Bo Vinnerljung har beräknat att 4-5 procent av befolkningen varit placerad i fosterhem och/eller barnhem (”Hur vanligt är det att ha varit fosterbarn?” Socialvetenskaplig tidskrift 1996,nr 3). Upprättelseutredningen lät göra statistiska beräkningar och kom fram till att mellan 160 000 och 300 000 personer varit omhändertagna 1920-1980. Detta baserades på 2,5 till 5 procent av barnkullarna (Barnen som samhällets svek, SOU 2011:9, s. 292).

Alla dessa är inte i livet, samtidigt som det finns en överdödlighet bland samhällsplacerade. Vi kan i beräkningar kompensera för överdödligheten och anta att det inte är 4-5 procent, utan istället 3 procent, av de som är över 40 år som har erfarenhet av omhändertagande som barn. Då har vi knappast överdrivet antalet omhändertagna.

Om man beräknar att 3 procent av de drygt 5 miljoner som är över 40 år har varit omhändertagna som barn, så blir det 150.337 personer.

Det innebär att cirka 150.000 personer hade möjlighet att söka ersättning. Totalt ansökte 5.000 personer, alltså drygt 3 procent (3,33 %) av dessa 150.000. Det betyder att en (1) av trettio (30) som varit omhändertagen också sökte ersättning.

Jämför man antalet ansökningar med hela befolkningen över 40 år, så får man dessa siffror: Av 5 miljoner ansökte 5.000. Det är 0,1 procent, alltså 1 promille eller en av tusen, av befolkningen över 40 år.

Vad kan vi dra för slutsatser av detta?

Av befolkningen över 40 år var det en av tusen som sökte ersättning. Det är inte en stor andel av befolkningen, och det kan kanske förklara en del av det ointresse som idag visas de vanvårdade från en del politiker och media.

Men av de som varit omhändertagna sökte en av trettio ersättning. Det är en stor andel av de som varit omhändertagna. Det är en alarmerande siffra och den visar på vilka risker de barn utsätts för som omhändertas av samhället.

Antal beslut, bifall och avslag

Ersättningsnämnden fattar cirka 35-40 beslut per vecka. Mer än 70 procent av ansökningarna är nu behandlade:

diagram_2_20150622

I slutet av 2014 inkom många ansökningar och andelen behandlade ansökningar sjönk då tillfälligt. Nu (22 juni) har 3.903 ansökningar behandlats. Det är 74 procent av ansökningarna, nästan 3 av 4.

I december förra året passerades antalet bifall av antalet avslag:

diagram_3_20150622

Av de hittills behandlade ansökningarna har knappt 48 procent (1.859 beslut) fått ersättning, medan drygt 52 procent (2.044 beslut) fått avslag.

Utifrån de data som diagrammen baseras på kan man göra prognoser för utfallet, förutsägelse om ungefärliga antalet bifall och avslag när nämnden är klar med alla 5000 ansökningarna. Man kan använda olika prognosmetoder och sätta startpunkten för jämförelsen bakåt vid olika tidpunkter. Resultaten pekar på att antalet bifall kommer att landa på 45-46 procent. Det finns dock osäkerheter, som i alla beräkningar av prognoser.

(Fortsättning i morgon.)

 

En kommentar till “Ersättningsprocessen i siffror 1

  1. Tack Benny,
    Bra arbete som vanligt.
    Tråkigt givetvis att inte fler omfattades av positiva besked.
    Mina varmaste hälsningar till Er alla och det bästa till förbundets fortsatta arbete..

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *