Placerade barn idag

Den blomstertid nu kommer….

I veckan som gick höll skolor och gymnasier sina avslutningar för skolåret. ”Idas sommarvisa” och kanske även ”Den blomstertid” har sjungits av förväntansfulla röster. Tusentals har gått ur grundskolan och börjar i höst gymnasiet. Tusentals har slutat gymnasiet och från lastbilsflak, som kört genom våra samhällen, låtit oss veta att de är bäst i världen. Det är dem väl unnat. Bland de som nu ser fram mot sommarlov, och kanske sommarjobb, finns också samhällsplacerade barn och ungdomar. De är många – i snitt en i varje klass. De som slutat nian eller gymnasiet har fått sina betyg. Får...
Läs mer »

Anförande på Göteborgs stadsmuseum 15 november

Den 15 november deltog jag i öppnandet av Barnhemsutställningen på Göteborgs stadsmuseum. Minst 200 personer fyllde museets foaje och det blev trångt, men tillfälle till många samtal när vi alla skulle se utställningen efter invigningen. Under invigningen berättade först museichefen Cornelia Lönnroth om utställningens roll i museets verksamhet. Sedan hade jag själv glädjen att få tala för Samhällets Styvbarn. Mitt anförande finns här nedanför. Slutligen förrättade kommunstyrelsens ordförande Anneli Hulthén själva invigningen med ett väldigt fint tal. Under invigningen fick vi också ta del a...
Läs mer »

Kungsbacka blev tjugonde Skolfam-kommun

Nyligen blev Kungsbacka den tjugonde kommunen att införa Skolfammodellen. Vad är då Skolfam? Skolfam betyder ”Skolsatsning inom familjehemsvården” och är ett sätt att stödja familjehemsbarn så att de går ut skolan med godkända betyg. Idag lämnar nio av tio skolungdomar grundskolan med behörighet till gymnasiets nationella program, alltså med godkänt betyg i svenska, matematik och engelska. Men det gäller inte familjehemsbarnen. Av de samhällsplacerade barnen är det bara sex av tio som har behörighet till gymnasieskolans nationella program. Detta har stor betydelse för de placerade bar...
Läs mer »

IVO stänger HVB-hem

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) beslutade för en vecka sedan att förbjuda ett HVB-hem i Björklinge utanför Uppsala att fortsätta verksamheten. Frossarbo behandlingshem drevs av Acevou AB och specialiserade sig på vård av pojkar med invandrarbakgrund och psykosociala problem som begynnande kriminalitet, begynnande missbruk och relationsproblem. Hemmet hade plats för åtta pojkar i åldern 16-21 år. IVO gjorde oanmälda inspektioner den 15 maj och 5 juni i år och fann så allvarliga missförhållanden att de den 11 juli förbjöd fortsatt verksamhet. Under inspektionerna intervjuades de...
Läs mer »

Samhällets Styvbarn i Almedalen – andra hälften av veckan

Första hälften av Almedalsveckan var vädret kallt, och regnet hängde i luften när det inte forsade ner. Resten av veckan blev varmare och soligare, och då var det också lättare att få ut vårt material till folk på gator och torg. Vi bevistade också seminarier alla dagarna. Givetvis var det sådana arrangemang som berörde barnfrågor och därför kunde vara kunskapsgivande, samtidigt som det gav möjlighet att sprida information om Samhällets Styvbarn. På Barnrättstorget, som organiserades av Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Barnombudsmannen och Barnrättsakademin, hölls alla dagarna intressanta ...
Läs mer »

Ett reportage i Socionomen

I höstas kontaktades jag av tidningen Socionomen. Redaktören ville göra ett reportage om mig, efter att ha hört mig prata på Socialtjänstforum i våras. Jag är sparsam med att vika ut mitt liv, men gjorde ett undantag för Socionomen, eftersom det är en tidskrift som går ut till landets socialarbetare och politiker. Reportaget som kom i decembernumret finns här. 2014-01-03
Läs mer »

När unga omhändertas av hedersrelaterade skäl måste samhället ta sitt ansvar

  Programmet Kaliber i P1 tar denna vecka upp hur socialtjänsten arbetar med medling för att återförena familjer där flickor utsatts för hedersrelaterat förtryck. Många av dessa flickor har varit omhändertagna enligt LVU-lagen för att skydda dem. Det är bland annat Linna-projektet i Stockholm som nu är i fokus. Deras medlingsprojekt har misslyckats totalt. Av 21 utsatta unga kvinnor som deltog i projektet har flera gifts bort, en har blivit mördad och en annan är försvunnen, och inte i något fall har medlingen lyckats, rapporterar Kaliber. Sändningstider för programmet är: Söndag 17 novem...
Läs mer »

På möte hos LVU-utredningen

Häromdagen var jag och vår organisationssekreterare, Sandra Karlsson, och träffade LVU-utredningen. LVU-utredningen leds av Håkan Ceder, och utredningens syfte är att göra en översyn av hela LVU-lagen och föreslå ändringar. LVU-lagen antogs första gången 1980. Lagen skulle reglera tvångsåtgärder i vården av barn och unga, medan Socialtjänstlagen reglerade frivillig vård. Tio år därefter antogs en förändrad LVU-lag, som sedan dess har lappats med olika tillägg och förändringar. LVU-lagen är svårtolkad, bland annat för alla ändringar, men också för att den är en tilläggslag som kompletterar en ...
Läs mer »

Att vara fosterbarn – gemensamma erfarenheter av 1900-talet

Den 30 maj hölls en temakväll på Stockholms stadsarkiv i anslutning till utställningen ”Hitta hem”. Utställningen skildrar barnavården under 1900-talet ur barnens perspektiv. Jag var inbjuden att prata om vilka erfarenheter vi har av samhällets barnavård under 1900-talet, men jag passade på att säga en del också om dagens omhändertagna. I temakvällen deltog också Johanna Sköld, som tidigare arbetat i Vanvårdsutredningen och nu är verksam vid Linköpings universitet. Hon pratade om den mörka förhistorien i form av änglamakerskor, kvinnor (men också män) som för hundra år sedan tog emot barn för...
Läs mer »

Socialtjänstforum 2013

I veckan var jag inbjuden till Socialtjänstforum 2013, som hölls i Göteborg. På Socialtjänstforum träffas forskare och ansvariga inom socialtjänsten för att under två dagar gemensamt diskutera något ämne. I år var det 86 deltagare, en tredjedel forskare och en dryg tredjedel från socialtjänst, och resten politiker och speciellt inbjudna. Moderator var John Chrispinsson. Temat för året forum var ”Hemmet i samhällets tjänst”. Det förelästes och diskuterades om bostadsfrågan, om hemmets idéhistoria, men mycket också om fosterhem/familjehem i samhällets tjänst. Jag ska i en senare bloggartikel ta...
Läs mer »