Bästa stämman hittills!

Samhällets Styvbarn höll den 15 mars årsstämma och firade samtidigt sitt 10-årsjubileum.

Årsstämman och firandet hölls på Allégården i centrala Göteborg. Cirka 70 åhörare, delegater och deltagare fanns med under dagen. Stämman och 10-årsfirandet hölls i en särskild sal, medan pauser och kaffestunder intogs i kaféet. Ett särskilt rum för bokbord fanns också.

På stämman fanns flera gäster. Det var bland annat veteraner från Samhällets Styvbarns första år, men även andra styvbarn och närstående som speciellt hade inbjudits.

Från politikerhåll deltog två ledamöter i riksdagens Socialutskott, en från vartdera blocket. Det var Eva Olofsson (V) från oppositionen och Karin Östring Bergman (C) från regeringsalliansen. De höll var sitt uppskattat anförande.

En hälsning från förre ministern Morgan Johansson (S) upplästes, liksom hälsningar från riksdagsledamöterna Roland Utbult (KD), Christer Engelhardt (S), och Meeri Wasberg (S). Hälsningar hade också inkommit från Anneli Hulthén, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, och Dario Espiga, kommunalråd i Göteborg med ansvar för sociala frågor. Hälsningar kom också från utredarna Göran Johansson och Håkan Ceder, och radioprofilen Ylva Mårtens.

Inledningstalare var Samhällets Styvbarns förste ordförande Krister Lumme, som gjorde tillbakablickar på bildandet av Samhällets Styvbarn och berömde de framsteg som förbundet gjort. Det var ett anförande som möttes av varma applåder.

Jubileumsstämman utsåg enhälligt tre hedersmedlemmar i Samhällets Styvbarn. De tre är först Kerstin Aleryd från Ystad, som tillsammans med Kent Sänd tog initiativ till att Samhällets Styvbarn bildades. Den andra är Krister Lumme, som deltog i bildandet och var Samhällets Styvbarns förste ordförande 2004-2005. Den tredje är Linda Styf, som var ordförande under två och ett halvt år 2007-2009, och som betytt mycket för Samhällets Styvbarn, inte minst genom sina medieframträdanden.

Kerstin Aleryd och Krister Lumme var närvarande och tog emot stämmans hyllningar. Linda Styf var bortrest, men hälsar att hon kommer till nästa årsstämma.

Årsstämman godkände förbundsstyrelsens verksamhet för det gångna året och antog de förslag som fanns för den kommande verksamheten. Stort bifall fick delegaten Per Asp från Junsele, som berättade om sitt arbete med ensamkommande flyktingbarn, också de är samhällets styvbarn.

Till ny förbundsordförande valde stämman Robert Wahlström från Malmö. Till styrelseledamöter utsågs Yvonne Palm (Göteborg), Robert Rockemar (Nässjö), Tina Åsberg (Stenungsund), Benny Jacobsson (Stockholm), Jenny Westerstråhle (Nordanstig), Magnus Tängdén (Borås), Linn Åkergren (Linköping) och Thomas Björk (Göteborg).

Styrelsevalet innebär både kontinuitet och förnyelse av styrelsen. Samtidigt som fyra veteraner finns kvar, så kom fem nya in i styrelsen. Tre av ledamöterna är födda på 70-talet, vilket innebär en föryngring av styrelsen.

Det var en stämma med många applåder, med skratt och glädje. Det gavs rika tillfällen att träffa styvbarn från andra delar av landet. Deltagarna var efteråt eniga om att det var den bästa stämman hittills!

Stämman följdes av 10-årsfirandet, med middag, kultur och tal. Den goda middagen hade lagats av ett flyktingkooperativ i Göteborg. Bland de kulturella inslagen fanns skådespelaren Fia Adler Sandblad och en folkdansgrupp. Flera tal hölls, bland annat av Yvonne Palm, som med ett varmt tal tackade Benny Jacobsson för hans arbete i styrelsen och som ordförande. Till den glada stämningen bidrog kvällens toastmaster, Christer Wrangsten, bland annat med oefterhärmliga göteborgshistorier!

10-årsfirandet avslutades med dans till levande musik. Det var en stämma och ett firande som satte måttstocken för framtida stämmor. Så trevligt ska vi ha det på Samhällets Styvbarns årsstämmor!