Barnhemsforumet har flyttat till egen domän: https://barnhemsforum.se

Finns även en informationssida på facebook: https://www.facebook.com/barnhemsforum/