Författare: webbmaster

Årsstämman 2017 i Uppsala

Årsstämman 2017 i Uppsala
Årsstämman 2017 i Uppsala Den 25 mars höll förbundet sin årsstämma, denna gång i Uppsala. Det blev en allvarlig stämma, som fattade smärtsamma, men nödvändiga beslut. Stämmans uppgift var att summera året 2016 och besluta om vägen för 2017. Verksamhetsåret 2016 inleddes väldigt positivt. Under februari och mars diskuterades en förnyelse i förbundet. Vi skulle bli ett ungdomligare förbund, med ett ungdomligare namn och en ungdomligare ledning. Årsstämman i slutet av mars 2016 fattade enhälligt beslut om detta. Vi skulle hålla en extrastämma i augusti/september för detta, och samarbete ...
Läs mer »

Årsstämma 2017: Praktisk information

Årsstämma 2017: Praktisk information
Som tidigare meddelats äger årsstämman rum lördag den 25 mars. Stämman hålls i Uppsala och börjar kl. 13. Lokalföreningar som haft verksamhet 2016 kan sända en delegat för varje påbörjat 25-tal betalande medlemmar per den 31 december 2016. Medlemmar som betalat medlemsavgift för 2017 kan vara åhörare. Obligatorisk närvaroanmälan: Delegater och medlemmar som vill närvara ska anmäla sitt deltagande senast den 15 mars. Närvaroanmälan sker per e-post till adressen kansli@styvbarn.se, eller med brev till Samhällets Styvbarn, Tegelviksgatan 40, 11641 Stockholm. Bekräftelse på anmälan, samt uppgif...
Läs mer »

Kallelse till årsstämman 2017

Kallelse till årsstämman 2017
Riksförbundet för Samhällets Styvbarn kallas till Årsstämma 2017 Årsstämman äger rum lördag 25 mars 2017. Information om plats, lokal och exakta tider meddelas inom kort. Dagordningsförslag utskickas med denna kallelse. Med denna kallelse följer också förslag om att riksförbundet upplöses sista december 2017. Övriga handlingar och förslag utskickas till delegaterna senare. Lokalföreningarna kan välja en delegat för varje påbörjat tjugofemtal betalande medlemmar per den 31 december 2016. Delegaternas namn ska inrapporteras till förbundsstyrelsen senast 15 mars 2017. För att vara delegat ska...
Läs mer »

Läget i förbundet

Läget i förbundet
På förbundsstyrelsens möte den 18 september uteslöts förbundets hittillsvarande ordförande ur förbundet. Han är därigenom inte längre ordförande i Samhällets Styvbarn. Förbundets hittillsvarande vice ordförande, Magnus Tängdén, har trätt in som tillförordnad ordförande. Orsakerna till att styrelsen tagit detta steg är främst att den tidigare ordföranden agerade mot vårt enhälliga beslut vid senaste årsstämman, att under året ta in ungdomar i förbundet och successivt genomföra en generationsväxling i förbundets ledning. Denna generationsväxling har nu saboterats och ungdomarna har lämnat för...
Läs mer »