Författare: Caroline Bexius

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År
Vi förbereder oss alla för jul- och nyårsfirande, och om några dagar är detta år slut. Det har varit ett spännande år med exempelvis förslag till en ny LVU där barnets perspektiv tydligt är i centrum. För förbundet har året varit givande med många kontakter med såväl politiker som våra medlemmar som gör vårt arbete möjligt. Vi hoppas på ett minst lika givande 2016. Förhoppningsvis kan vi få en utvärdering av Ersättningsnämnden när de har behandlat alla ansökningar. Vi kommer att driva på för att människor som vanvårdats efter 1980 också ska få rätt att söka ersättning. Vi ska arbeta f...
Läs mer »

Vården av samhällsplacerade barn försämras i flyktingkrisens spår

Vården av samhällsplacerade barn försämras i flyktingkrisens spår
Under året har flyktingsituationen i Europa präglat mycket av nyhetsrapporteringen. En miljon flyktingar har kommit till Europa under året. Cirka 170 000 har kommit till Sverige, varav 30 000 beräknas vara ensamkommande barn. De ensamkommande barnen omhändertas enligt LVU (lagen om vård av unga) och placeras runt om i landets kommuner. Detta ställer stora krav på landets kommuner att ge dessa barn tak över huvudet, hälsovård, skolgång och övrig vård och omsorg. Många kommuner klarar inte av detta. Fler än 30 kommuner har anmält sig själva enligt lex Sarah. Gränsen är nådd, säger IVO (Ins...
Läs mer »

Ett bra barnperspektiv men skolan saknas i ny LVU

Ett bra barnperspektiv men skolan saknas i ny LVU
Den 27 november lämnade Samhällets Styvbarn vårt remissvar till regeringens utredning om ny LVU. Vi välkomnar att utredningen tydligt sätter barnet i centrum men saknar skolan som kunde ha haft en mer framträdande roll. Vi har därför i vårt remissvar understrukit att samhällsplacerade barn inte ska ha sämre hälsa eller skolgång än andra barn. Utredningen föreslår att Socialstyrelsen ska få i uppdrag att stärka det tvärprofessionella arbetet kring placering av barn och unga, så att t ex hälso- och sjukvården, tandvården, förskolan och skolan, samarbetar kring detta, och det tycker vi är ett ...
Läs mer »

Skolan – en frizon för barn i institutionsvård

Skolan – en frizon för barn i institutionsvård
Lyssna på oss, ta oss på allvar, det är vad barnen vill säga till oss vuxna, menar Martin Hugo som har skrivit forskningsrapporten ”Meningsfullt lärande i skolverksamheten på särskilda ungdomshem”. Han har följt ungdomar som lever på institution och fått bekräftat att skolan är en viktig frizon för ungdomar som för övrigt har en jobbig tillvaro. De blir stärkta av att lära sig saker och att vuxna har lagom ställda förväntningar på dem. Det berättar han på en konferens om SiSam-modellen , ett projekt som kom till efter att skolinspektionen i våras kom fram till att det fanns brister i underv...
Läs mer »

Teatern ”Jag är ett barnhemsbarn” kan varmt rekommenderas!

Teatern ”Jag är ett barnhemsbarn” kan varmt rekommenderas!
Just nu turnerar Fia Adler-Sandblad med sin teater ”Jag är ett barnhems barn” som besöker flera platser i Sverige. Den 16 september var det Skaras tur att få besök och Samhällets Styvbarns Skaragrupp var självklara besökare. Alla i gruppen uppskattade föreställningen. ”Det var mycket tänkvärt och gripande” sa flera av deltagarna. Samhällets Styvbarn rekommenderar alla att gå och se denna givande föreställning. Platser och tider finns i Möteskalendern.
Läs mer »

Det här är Per Asp, ordförande i Samhällets Styvbarn

Det här är Per Asp, ordförande i Samhällets Styvbarn
Per Asp är 51 år gammal, kommer från Värmland, men är numera ekobonde i Junsele i Ångermanland. Hemma på gården i Junsele går grisar och highland cattle-boskap uti i naturen. Och i skogen runt om rör sig björn och varg. - Jag känner mig hedrad över uppdraget, säger Per Asp. Det finns så mycket att göra. Per Asp har ett stort hjärta för utsatta grupper. Han var en av kandidaterna till Årets Västernorrlänning 2014, och fick på senaste nyårsaftonen ta emot Junseles eget hederspris, Barkspadden. Många känner kanske igen Per Asp från reportage i olika media då han startade en kurs i pimpel...
Läs mer »