Månad mars 2004

Bildandet av föreningen 2004

Vid möte å f.d. Vidkärrs barnhem, (Sveriges största barnhem); lördagen den 20 mars, bildades föreningen: SAMHÄLLETS STYVBARN Föreningen för barnhems- och fosterbarn. Ändamålet med föreningen är att komma tillrätta med de missförhållanden som ofta råder inom behandling av barn i samband med tvångsomhändertagande och placering i barnhemslika miljöer samt fosterhem. Föreningen kan också stödja grupptalan och enskild persons talan i skadeståndsärenden mot stat, kommun, organisation, samfund… under liknande former som skett i andra länder (Norge, England…). Föreningen kommer att söka ...
Läs mer »