Välkommen till Samhällets Styvbarn

previous arrow
next arrow
Slider

 

Riksförbundet för Samhällets Styvbarn är intresseorganisation för alla som är eller har varit omhändertagna av samhället som barn.

Samhällets Styvbarn bildades 2004 och har sedan dess arbetat med tre profilfrågor: bästa vård och skydd för samhällsplacerade barn och unga; ömsesidigt stöd mellan alla samhällets styvbarn; upprättelse för de som vanvårdades när de var omhändertagna.

I Samhällets Styvbarn är alla som varit omhändertagna som barn välkomna som medlemmar.

Välkomna som medlemmar är också deras familjer och andra som stöder vårt arbete.

 

 

Riksförbundet har tre huvudmål för sitt arbete

Samhällsplacerade barn ska ha bästa vård och skydd! När samhället omhändertar barn och unga så tar samhället över föräldraansvaret. Det är ett stort ansvar som främst ligger hos den kommun som omhändertagit barnet och sedan placerar det i familjehem eller HVB-hem. Vare sig omhändertagandet sker efter att föräldrarna brustit i omsorg om barnet eller till följd av den ungas eget agerande, så är det samhället som har ansvaret för barnet eller den unga. Det är kommunernas socialnämnder som har det politiska ansvaret för att de omhändertagna barnen får bästa vård och skydd. Den som omhändertas som barn eller ungdom ska inte få det sämre. Omhändertagna barn ska ha samma hälsovård och studiemöjligheter som andra barn. De ska skyddas från våld, övergrepp och försummelser. Omhändertagna b...
Samhällets Styvbarn är till för alla som varit eller som är omhändertagna som barn. Vare sig man har goda eller dåliga erfarenheter av samhällets omhändertagande, så har man det gemensamt att man separerats från sin biologiska familj. Den som varit omhändertagen som barn har under en längre eller kortare tid fått växa upp i en annan familj, eller på barnhem, HVB-hem eller annan institution. Samhällets Styvbarn skapar möjligheter för dig som varit omhändertagen att träffa andra med samma erfarenhet. På ett tjugotal platser i landet träffas samhällets styvbarn för att stödja varandra, och visa varandra att vi inte är ensamma om våra erfarenheter. Under 2013 hölls 225 möten över hela landet. Barn omhändertas i alla länder, och barn som kommer ensamma till vårt land omhändertas här....
Samhället har ansvaret för att omhändertagna barn och unga får bästa vård och skydd. Men samhället har både förr och idag brustit i sin uppgift att skydda och värna. Varje barn som utsätts för övergrepp eller försummelse är ett vanvårdat barn för mycket. Därför har Samhällets Styvbarn sedan sitt bildande arbetat för att de som vanvårdats ska få samhällets officiella ursäkt och erkännande av sitt lidande. Den 21 november 2011 framfördes hela det svenska samhällets ursäkt till alla omhändertagna. Under 2013 och 2014 fanns möjlighet att hos Ersättningsnämnden söka ekonomisk ersättning för allvarliga övergrepp eller försummelser. Det är nu inte längre möjligt att söka ersättning. Ersättningsnämnden fick in 5 285 ansökningar. Drygt 3 000 beslut har fattats, och mer än hälften av de s...

Kunskapsbanken

Presentation

Arbetet för upprättelse åt styvbarnen och för en god barnpolitik kräver kunskap. Samhällets Styvbarns kunskaps...

Dokumentation från årsstämmor

Här finns dokumentation från våra årstämmor. Dokumentation från våra tidigare årstämmor/årsmöten kommer att lägg...

Har du fått avslag av ersättningsnämnden?

Om du behöver stöd av andra styvbarn Vill du prata med andra samhällets styvbarn, så vänd dig till din lokalförening el...

Styvbarns och föreningshistoria

Styvbarns- och föreningshistoria Här nedanför publicerar vi material om omhändertagna barns historia i Sverig...

Utredningar

Innan riksdagen fattar beslut om nya lagar, så har frågan ofta utretts i en statlig utredning. Det är regeringen ...

Samhällets Styvbarn svarar på remiss

Vad är en remiss? Innan regeringen lägger förslag (propositioner) i riksdagen, eller beslutar om förordningar...

Barnavårdslagar

Här finns socialtjänstlagarna från 1980 och 2001, LVU-lagarna från 1980 och 1990 samt barnavårdslagarna från 1924 ...

Utredningsmetodik

Här finns material från Bo Edvardsson Utredningsmetodik, kritiskt utredande och saklighet Källkritiska kriterier f...

RFSS i media

Biblioteket

Introduktion
Här presenteras böcker och filmer som handlar om samhällspla...
Barn- och ungdomsböcker
Barn- och ungdomsböcker Böckerna är sorterade på författare...
Biografiskt
Biografiskt Här förtecknas biografisk och självbiografisk l...
Facklitteratur
Facklitteratur Böckerna är sorterade på författarens eftern...
Filmer
Filmer: Titelregister Filmerna är sorterade på titelns förs...
Skönlitteratur
Skönlitteratur Böckerna är sorterade på författarens eftern...

TV och radio

Tips på tv- och radioprogram
”Ministern: Jag beklagar, men kan inte överpröva besluten”
18 Maj
”Ministern: Jag beklagar, men kan inte överpröva besluten”
webbmaster
Se vår ordförande Per Asp i debatt i Aktuellt med Åsa Regnér, barn- äldre- och jämställdhetsminister. Till inslaget »... Läs mer »
Till toppen